Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит35210739
Комунальне підприємство Київтранспарксервіс
Тема аудитуОцінка діяльності підприємства щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Києва, використання коштів та інших активів тощо
Вид аудитуПлановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану1
12/18/2020
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту
Об’єкт внутрішнього аудиту
Період, за який проводився аудит01/01/2019 - 01/21/2021
Початок аудиту22.01.2021
Планове закінчення26.03.2021
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем) В ході аудиту за період 2019-2021 років встановлені недоліки та проблемні питання у виконанні поставлених перед КП «Київтранспарксервіс» цілей та завдань у сфері паркувальної, інвестиційної діяльності, розрахунків з бюджетом м. Києва, у сфері автоматизації, велопаркування, евакуації транспортних засобів, організації роботи перехоплюючих паркінгів, використанні комунального майна тощо, що призвели до:
- порушень на загальну суму 239,7 млн грн, у т.ч.:
- втрат Підприємства у сумі 171,8 млн грн;
- ризику втрат – 2,6 млн грн,
- порушень без ризику втрат – 65,3 млн грн;
- неефективного використання коштів – 3,7 млн гривень.
План заходів
За результатами аудиту Комунальне підприємство Київтранспарксервіс
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) Висновок (результат) аудиту/доказова база Рекомендовані заходи Відповід. виконавці Очікуваний результат Термін виконання Результати врахування рекомендацій Економічний ефект, тис грн
Фінансовий Економічний Враховано - зміст