Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит33239981
Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Тема аудитуОцінка діяльності Комунального підприємства "Інженерний центр" як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процудур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції нежилих приміщень під амбулаторію лікарів сімейної медицини за адресою: Дарницький бульвар, 23 в Дарницькому районі м. Києва та капітального ремонту будівлі відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги №8 по вул. Якуба Колоса, 15-а в Святошинському районі м. Києва
Вид аудитуПлановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану23, 39
06/22/2021
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудитуоцінка діяльності комунального підприємства «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції нежилих примiщень пiд амбулаторiю лiкарiв сiмейної медицини за адресою: Дарницький бульвар, 23 в Дарницькому районі м. Києва та капітального ремонту будiвлi вiддiлення екстреної (швидкої) медичної допомоги №8 по вул. Якуба Коласа, 15-а в Святошинському районi м. Києва, зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання будівельних робіт, мінімізацію ризиків та інше
Об’єкт внутрішнього аудитудіяльність комунального підприємства «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції нежилих примiщень пiд амбулаторiю лiкарiв сiмейної медицини за адресою: Дарницький бульвар, 23 в Дарницькому районі м. Києва та капітального ремонту будiвлi вiддiлення екстреної (швидкої) медичної допомоги №8 по вул. Якуба Коласа, 15-а в Святошинському районi м. Києва
Період, за який проводився аудит01/01/2018 - 09/07/2021
Початок аудиту10.09.2021
Планове закінчення29.10.2021
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт, в ході аудиту встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по об’єктам: «Реконструкція нежилих примiщень пiд амбулаторiю лiкарiв сiмейної медицини за адресою: Дарницький бульвар, 23 в Дарницькому районі м. Києва» та «Капітальний ремонт будівлі відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги № 8 на вул. Якуба Коласа, 15-А у Святошинському районі м. Києва» у період 2018-2021 років, внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва на суму 2 083,395 тис. грн або 4,01 % від загальної вартості перевірених робіт та неефективно використано – 1 310,416 тис. грн або 2,52 %
План заходів
За результатами аудиту Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) Висновок (результат) аудиту/доказова база Рекомендовані заходи Відповід. виконавці Очікуваний результат Термін виконання Результати врахування рекомендацій Економічний ефект, тис грн
Фінансовий Економічний Враховано - зміст