Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит05445267
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
Тема аудитуОцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів
Вид аудитуПлановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану4
12/02/2020
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудитуоцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель та укладанні договорів
Об’єкт внутрішнього аудитудіяльність КП «ДБШТС» при проведенні процедур закупівель та укладанні договорів
Період, за який проводився аудит01/01/2018 - 12/10/2020
Початок аудиту15.12.2020
Планове закінчення28.01.2021
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)
План заходів
За результатами аудиту Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) Висновок (результат) аудиту/доказова база Рекомендовані заходи Відповід. виконавці Очікуваний результат Термін виконання Результати врахування рекомендацій Економічний ефект, тис грн
Фінансовий Економічний Враховано - зміст