ПОРТАЛ "КИЇВАУДИТ"
Головна сторінка
Обґрунтування доцільності закупівлі, її обсягів, якісних характеристик та очікуваної ціни
[+] / [-]
Річний план закупівель на:2022
Джерело фінансування Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Кошти місцевих бюджетів
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
Відкриті торги з особливостями проводяться, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Місяць:
Рік:
Код документаAUPL-CLHESV
Назва предмету закупівельУТИЛІЗАЦІЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ
Обґрунтування доцільності закупівлі*На виконання Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2019 року «451/8024 (у редакції рішення Київської міської ради від 08.09.2022 № 5400/5441) (далі – «Програма»), метою якої є запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій у зв’язку з нагальною потребою забезпечення виконання невідкладних робіт та заходів щодо вивезення з подальшою утилізацією ртуті та невизначених хімічних речовин.
На території міста Києва розташовано 625 потенційно небезпечних об’єктів, з яких 30 хімічно небезпечних і 2 радіаційно небезпечних об’єкта (Національний центр Інститут ядерних досліджень України, Київский державний міжобласний спец комбінат «Радон»). Старіння основних виробничих фондів, перевантаження промисловості потенційно небезпечними виробництвами, порушення заходів безпеки на об’єктах господарювання можуть привести до виникнення аварій техногенного характеру.
Пункт 1.1.10 Програми передбачає видатки на фінансування заходів щодо обстежень, експертизи, утилізації та ліквідації наслідків хімічного та радіоактивного забруднення територій м. Києва.
За інформацією (листи від 07.02.2022 № 224-35, від 15.02.2022 № 224-40, від 27.10.2022 № 224-206), наданою Комунальною аварійно-рятувальною службою «КИЇВСЬКА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ» (далі – «Служба»), Служба постійно здійснює виїзди на надзвичайні ситуації та події з виявлення, нейтралізації отруйних (сильнодіючих) речовин, які потребують подальшого вивезення та утилізації. Протягом 2019-2021 років було здійснено 1204 виїзди за вищезазначеним завданням.
В основному під час таких виїздів здійснюються заходи із демеркурізації, вилучаються пошкоджені промислові або побутові термометри, прилади та ємності, які містять ртуть та пестициди.
Окрім того, громадяни міста Києва самостійно передають пошкоджені, неробочі термометри та ємності із самостійно зібраною ртуттю.
Обґрунтування обсягів закупівлі*Станом на 01.02.2022 служба потребує термінової утилізації орієнтовно 800 кг небезпечних відходів (металева ртуть, ртуте місткі матеріали, пестициди, тощо). (листи від 07.02.2022 № 224-35, від 15.02.2022 № 224-40, від 27.10.2022 № 224-206).
Обґрунтування якісних характеристик закупівлі*Якісні та технічні характеристики встановлені виходячи з вимог законодавства України щодо надання послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами, а саме Учасник у складі пропозиції зобов’язаний надати:
1.Скановану копію ліцензії, яка видана Міністерством екології та природних ресурсів України, щодо поводження (а саме утилізація та (або) видалення) з небезпечними відходами або довідку в довільній формі із зазначенням інтернет-посилання щодо інформації про чинність ліцензії у переліку ліцензіатів на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами на офіційному порталі Міністерства екології та природних ресурсів України завірену підписом керівника або уповноваженої особи, яка наділена правом підпису, та печаткою (при наявності ).
2. Скановану копію наказу Міністерства екології та природних ресурсів України про видачу ліцензії на поводження з небезпечними відходами, з переліком видів небезпечних відходів (із вмістом необхідних операцій, що дозволяють надати послуги згідно предмета закупівлі) або довідку в довільній формі із зазначенням інтернет-посилання щодо розміщення чинного наказу у переліку нормативно-правових актів на офіційному порталі Міністерства екології та природних ресурсів України, завірену підписом керівника або уповноваженої особи, яка наділена правом підпису, та печаткою (при наявності).
3. Скановану копію Атестату виробництва, зареєстрованого в Реєстрі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з утилізації та знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції.
4. Скановану копію діючого на момент подачі пропозиції сертифікату ISO 9001-2015 «Система управління якістю. Вимоги» (ISO 9001-2015 IDT), завірену підписом керівника або уповноваженої особи, яка наділена правом підпису, та печаткою (при наявності).
5. Скановану копію діючого на момент подачі пропозиції сертифікату ISO 45001:2019 «Система управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги» (ISO 45001:2019, IDT), завірену підписом керівника або уповноваженої особи, яка наділена правом підпису, та печаткою (при наявності).
6. Скановану копію діючого на момент подачі пропозиції сертифікату ISO 14001:2015 «Система екологічного управління. Вимоги» (ISO 14001:2015, IDT), завірену підписом керівника або уповноваженої особи, яка наділена правом підпису, та печаткою (при наявності).
7. Скановану копію ліцензії (або витягу) на провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних відходів автомобільним транспортом, виданою Державною службою України з безпеки на транспорті або довідку в довільній формі із зазначенням інтернет-посилання щодо інформації про чинність лицензії (або витягу) на офіційному сайті Державної служби України з безпеки на транспорті завірену підписом керівника або уповноваженої особи, яка наділена правом підпису, та печаткою (при наявності).
8. Скановану копію дозволу Державної служби гірничного нагляду та промислової безпеки України на експлуатацію устаткування, яке пов’язане з використанням при транспортуванні, утилізації небезпечних відходів завірену підписом керівника або уповноваженої особи, яка наділена правом підпису, та печаткою (при наявності).
9. Скановану копію дозволу Державної служби України з питань праці на виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухонебезпечних зонах;
10. Скановану копія висновку державної екологічної експертизи по матеріалам оцінки впливу на навколишнє середовище щодо планової діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами Міністерства екології та природних ресурсів України;
11. Скановану копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи_технологія термічного знешкодження різних видів відходів;
12. Скановану копія протоколу державної санітарно-епідеміологічної експертизи_технологія термічного знешкодження різних видів відходів;
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі*Очікувана вартість предмету закупівлі встановлена на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 шляхом аналізу інформації про ціну послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі в електронній системі закупівель "Prozorro", а також шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання
ІнформаціяВідкриті торги з особливостями проводяться, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178
Додані файли
11/25/2022 12:54:23 PM   Комерційна пропозиція ТОВ_ЕКОНОВА.pdf
11/25/2022 12:54:47 PM   Комерційна_пропозиція_ТОВ_УТІЛЬВТОРПРОМ_ртуть.pdf
11/25/2022 12:57:18 PM   Комерційна_пропозиціяТОВ_ГРІН_ПОРТ.pdf
11/25/2022 12:58:07 PM   Лист_224_35 від 07_02_2022.pdf
11/25/2022 12:58:18 PM   Лист_224_40 від 15_04_2022.pdf
11/25/2022 12:58:31 PM   Лист_224_206 від 27_10_2022.pdf
Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
УТИЛІЗАЦІЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ