01. Продукція сільського господарства, мисливства та пов’язані з цим послуги
02. Продукція лісового господарства, лісозаготівлі та послуги, пов’язані з лісівництвом
03. Риба та інші продукти рибальства; продукти аквакультур; послуги допоміжні, пов’язані з рибальством
05. Вугілля кам’яне та буре вугілля (лігніт)
06. Нафта сира та природний газ
07. Руди металеві
08. Продукція добування корисних копалин і розробляння кар’єрів, інша
10. Продукти харчові
11. Напої
12. Вироби тютюнові
13. Вироби текстильні
14. Одяг
15. Шкіра та шкіряні вироби
16. Деревина та вироби з деревини й корка (крім меблів); вироби із соломи та матеріалів, придатних для плетіння
17. Папір і паперові вироби
18. Послуги поліграфічні та щодо тиражування на носіях інформації
19. Кокс, продукти нафтопереробляння та тверде паливо
20. Речовини хімічні та хімічні продукти
21. Продукція фармацевтична основна та фармацевтичні препарати
22. Вироби ґумові та пластмасові
23. Продукція мінеральна неметалева, інша
24. Продукція металургії
25. Вироби металеві, крім машин і устатковання
26. Комп’ютери, електронні й оптичні вироби
27. Устатковання електричне та побутові прилади
28. Машини та устатковання, н.в.і.у.
29. Засоби транспортні моторні (крім мотоциклів), причепи та напівпричепи
30. Засоби та устатковання транспортні, інші
31. Меблі
32. Вироби промислові, інші
33. Послуги щодо ремонтування та монтування машин і устатковання
35. Енергія електрична, газ, пара та кондиційоване повітря
36. Вода природна; послуги щодо обробляння та постачання води
37. Послуги каналізаційні; мул каналізаційний
38. Послуги щодо збирання, обробляння та розміщування відходів; послуги щодо утилізування матеріальних ресурсів
39. Послуги щодо рекультивування та інші послуги щодо поводження з відходами
41. Будівлі та будування будівель
42. Об’єкти цивільного будівництва та будування цих об’єктів
43. Роботи будівельні
45. Послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі, ремонту-вання автотранспортних засобів і мотоциклів
46. Послуги щодо оптової торгівлі, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
47. Послуги щодо роздрібної торгівлі, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
49. Послуги наземного транспорту та послуги щодо транспортування трубопроводами
50. Послуги водного транспорту
51. Послуги повітряного транспорту
52. Послуги щодо складування та допоміжні послуги щодо транспортування
53. Послуги поштові та кур’єрські
55. Послуги щодо тимчасового розміщування
56. Послуги щодо подавання страв і напоїв
58. Послуги видавничі
59. Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, записування звуку та видавання музичних творів
60. Послуги щодо підготування програм і щодо телерадіомовлення
61. Послуги телекомунікаційні
62. Послуги щодо комп’ютерного програмування, консультування та суміжні послуги
63. Послуги інформаційні
64. Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення
65. Послуги щодо страхування, перестрахування та недержавного пенсійного забезпечення, крім послуг у сфері обов’язкового соціального страхування
66. Послуги допоміжні до фінансових послуг і послуг щодо страхування
68. Послуги, пов’язані з нерухомістю
69. Послуги юридичні та бухгалтерські
70. Послуги головних контор/офісів (канцелярій/бюро); послуги консультаційні у сфері керування
71. Послуги архітектурні та інженерні; послуги щодо технічного випробовування та аналізування
72. Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння
73. Послуги рекламні та щодо досліджування ринку
74. Послуги професійні, наукові та технічні, інші
75. Послуги ветеринарні
77. Послуги щодо оренди, прокату та лізингу
78. Послуги щодо працевлаштування
79. Послуги туристичних агентств, туристичних операторів, послуги щодо бронювання та суміжні послуги
80. Послуги, пов’язані з безпекою та розслідуванням
81. Послуги щодо будівель і благоустрою територій
82. Послуги адміністративні й допоміжні для контор/офісів та інші допоміжні послуги для підприємств
84. Послуги у сфері державного керування та оборони; послуги у сфері обов’язкового соціального страхування
85. Послуги у сфері освіти
86. Послуги у сфері охорони здоров’я
87. Послуги стаціонарних закладів медико-соціального доглядання
88. Послуги щодо соціальної допомоги без забезпечення проживання
9. Послуги допоміжні щодо добування корисних копалин і розробляння кар’єрів
90. Послуги творчі, мистецькі та видовищно-розважальні
91. Послуги бібліотек, архівів, музеїв та інші послуги у сфері культури
92. Послуги щодо організовування азартних ігор і укладання парі
93. Послуги у сфері спорту та послуги щодо організовування розваг і відпочинку
94. Послуги громадських організацій
95. Ремонтування комп’ютерів, предметів особистого вжитку та побутових виробів
96. Послуги індивідуальні, інші
97. Послуги домашніх господарств як наймачів хатнього персоналу
98. Товари та послуги, що їх виробляють/надають приватні домашні господарства для власного вжитку, різноманітні
99. Послуги екстериторіальних організацій і органів
24.20.34-10.00. Труби та трубки некруглого поперечного перерізу, гарячого чи холодного формування та зварювання, з нержавкої сталі
17.22.12-10.00. Рушники санітарно-гігієнічної призначеності й тампони, пелюшки і підгузники дитячі та подібні гігієнічні вироби з вати
28.15.39. Частини вальниць/підшипників і механічних передач, н.в.і.у.
10.61.31-33.00. Крупи та крупка з твердої пшениці
32.50.22-39. Пристрої ортопедичні, шини та інші пристрої для лікування переломів
23.14. Скловолокно
17.23.11-00.00. Папір вуглецевий копіювальний, самокопіювальний та інший папір для виготовлення копій і відбитків; трафарети для копіювальних апаратів та офсетні пластини з паперу, ґумований або клейкий папір
49.42.1. Послуги щодо перевезення речей
43.99.70-00.00. Установлення й монтаж складаних бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд
14.19.3. Аксесуари одягу з натуральної шкіри; одяг, виготовлений з фетру чи нетканих полотен; одяг готовий, з текстильних полотен з покривом
20.13.41-57.00. Сульфати (крім сульфатів алюмінію та сульфатів барію)
71.11.41. Послуги щодо ландшафтної архітектури
20.13.32-30.00. Гіпохлорити, гіпохлорит кальцію технічний, хлорити; гіпоброміти
25.29.12-00.00. Вмістища для стиснених або скраплених газів металеві
59.11.12-00.00. Послуги щодо виробництва пропагувальних або рекламних кінофільмів і відеофільмів
20.14.52. Сполуки гетероциклічні, н.в.і.у.; кислоти нуклеїнові та їхні солі
58.11.11. Підручники друковані
58.11.12. Книжки професійні та науково-технічні друковані
28.29.11-00.00. Газогенератори та генератори водяного газу; газогенератори ацетиленові та подібні; установки дистиляційні чи ректифікаційні
27.12.31. Пульти, панелі та інші основи, обладнані електричними пристроями для комутації чи захисту на напругу не більше ніж 1000 В
27.32.11-50.00. Проводи обмоткові ізольовані, інші (зокрема анодовані)
28.41.3. Машини та верстати для обробляння металу, інші
46.73.13-00.00. Оптова торгівля санітарно-технічним устаткованням
25.73.10-20.00. Вила для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому господарстві
26.30. Апаратура зв’язку
01.23.12. Лимони та лайми
23.64.10-00.00. Розчини будівельні
20.59.41-57.00. Засоби змащувальні, які мають як основу менше ніж 70 мас. % мінеральної олії чи олій, одержаних з бітумінозних матеріалів, крім засобів для обробляння тканин, шкіри, виробів зі шкіри та хутра
26.51.81-00.00. Частини радіолокаційної та радіонавігаційної апаратури
25.99.29-22.00. Вироби із заліза чи сталі, ковані або штамповані, н.в.і.у.
11.07.11-30.00. Води мінеральні та газовані, непідсолоджені
22.11.13-70.00. Шини пневматичні ґумові нові для використовування в авіації
10.9. Корми готові для тварин
59.20.33-00.00. Диски, стрічки та інші фізичні носії з музичними аудіозаписами
27.90.40-60.00. Електромагніти та електромагнітні підіймальні головки й частини до них (крім магнітів медичного застосування); патрони, затискачі та подібні пристрої для фіксації електромагнітні чи з постійними магнітами та їхні частини, н.в.і.у.
26.30.23-20.00. Пристрої для приймання, перетворювання та передавання чи відновлю-вання голосу, зображень чи інших даних, зокрема апаратура для комутації та маршрутизації
23.65.12. Вироби з азбестоцементу, цементу з волокнами целюлози чи з подібних матеріалів
32.50.30-50. Меблі медичні, хірургічні та ветеринарні та їхні частини (крім столів і стільців, призначених спеціально для рентгену)
61.10.43. Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами
25.94.11-75.00. Ґвинти самонарізні із заліза чи сталі (крім виготовлених з нержавкої сталі, ґвинтових механізмів, що їх використовують для передавання руху або які працюють як активна частина машини)
10.39.16. Горох законсервований, без додання оцту чи оцтової кислоти, крім готових овочевих страв
61.10.13-00.00. Послуги приватних мереж для систем проводового електрозв’язку
52.22.16. Послуги щодо рятування та підіймання суден у внутрішніх водах
19.20.26-00.00. Газойлі
28.13.14-30.00. Помпи відцентрові з діаметром випускного патрубка більше ніж 15 мм, відцентрові канальні, відкрито-вихрові, вихрові
23.41.13. Статуетки та інші декоративні керамічні вироби
25.73.30. Інструменти ручні, інші
46.41.12. Оптова торгівля тканинами
28.94.22. Машини пральні для пралень; машини для сухого чищення; машини сушильні місткістю більше ніж 10 кг
28.93.32. Частини машин і устатковання для виробництва харчових продуктів
58.19.11. Картки поштові, вітальні листівки та подібні вироби, друковані
49.41.2. Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм
28.23.1. Машинки друкарські, машини для обробляння текстів і лічильні машини
10.51.12. Вершки з умістом жиру більше ніж 6%, неконцентровані, непідсолоджені
38.12. Відходи небезпечні; збирання небезпечних відходів
16.21.21. Шпон, листи до клеєної фанери та інша деревина, розпиляні вздовж, розділені на шари або лущені, завтовшки не більше ніж 6 мм
10.20. Продукція рибна, ракоподібні та молюски, оброблені та законсервовані
58.11.13. Книжки для дітей друковані
25.29.11-50.00. Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища для сухих речовин, із заліза чи сталі, місткістю більше ніж 300 л (крім оснащених механічним або теплотехнічним устаткованням)
10.89.11-00.00. Супи та бульйони, суміші для їх приготування
24.10.32-30.00. Прокат плаский з нелегованої сталі, завширшки менше ніж 600 мм, без подальшого обробляння, крім гарячого прокатування, неплакований, без гальванічного або іншого покриву (крім «широкоштабового прокату»)
84.25.11. Послуги щодо пожежогасіння та запобігання пожежам
15.11.1. Шкурки хутрові дублені або вичинені
33.19.10. Ремонтування іншого устатковання
15.20.12-10.00. Сандалі з пiдошвою та ґумовим чи пластмасовим верхом (зокрема в’єтнамки, шльопанці)
95.29.1. Ремонтування інших предметів особистого вжитку та господарсько-побутових виробів
46.21.19-00.00. Оптова торгівля іншою сільськогосподарською сировиною, н.в.і.у.
29.20.3. Частини причепів, напівпричепів та інших транспортних засобів, що не мають механічного урухомлювача/привода для руху
28.22.2. Ковші, грейфери, захвати та черпаки до кранів, екскаваторів і подібного устатковання
28.25.9. Роботи субпідрядні як частина виробництва непобутового холодильного та вентиляційного устатковання
20.12. Барвники та пігменти
28.25.20-50.00. Вентилятори відцентрові (крім настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових з електричним двигуном потужністю не більше ніж 125 Вт)
27.90.40-30.00. Генератори сигналів
26.51.85-20.00. Частини та приладдя до інструментів, приладів і машин підкатегорії 26.51.66
25.93.14-10.00. Кнопки креслярські із заліза чи сталі (крім креслярських кнопок з міді або з мідними головками)
13.20.31. Тканини із синтетичних комплексних ниток і штучних комплексних ниток
81.30.1. Послуги щодо благоустрою території
66.19.9. Послуги допоміжні до фінансових послуг, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення, інші, н.в.і.у.
38.21.10-00.00. Обробляння безпечних відходів для остаточного розміщування
62.01.2. Оригінали програмного забезпечення
05.10.1. Вугілля кам’яне
26.51.51. Гідрометри, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри
56.29.19. Послуги щодо забепечення харчуванням за контрактом, інші
14.14.1. Білизна спідня, трикотажна
68.20.12. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нежитлової нерухомості
43.34.1. Роботи малярні
27.12.22-50.00. Вимикачі автоматичні на напругу не більше ніж 1000 В і силу струму більше ніж 63 A
10.11.50-40.00. Жир свинячий, відділений від м’язових тканин; свіжий; охолоджений; заморожений; солений; у розсолі чи копчений (крім витопленого)
10.83.11-50.00. Кава, смажена, з кофеїном
22.11.11. Шини пневматичні ґумові нові до легкових автомобілів
20.30.1. Фарби та лаки на основі полімерів
29.31.10-00.00. Комплекти проводів до свічок запалювання та комплекти проводів інших типів, призначені для використання в наземних, повітряних і водних транспортних засобах
02.30.3. Частини рослин, трави, мохи та лишайники, придатні для декоративних цілей
11.07.11. Води мінеральні та газовані, непідсолоджені та не ароматизовані
27.12.3. Пульти, панелі та інші основи
24.1. Залізо, чавун, сталь і феросплави
71.20.19-01.07. Послуги щодо калібрування засобів вимірювання витрат і кількості рідин і газів
27.51.29-00.00. Елементи опору нагрівальні
39.00.21-00.00. Послуги щодо локалізування, контролювання та моніторингу, пов’язані з рекультивуванням ділянок, та інші послуги щодо рекультивування ділянок
47.00.49. Роздрібна торгівля будівельними матеріалами, н.в.і.у.
64.19.2. Послуги щодо надання кредитів банківськими установами
20.59.9. Роботи субпідрядні як частина виробництва інших хімічних продуктів, н.в.і.у.
32.99.59-10.00. Апаратура дихальна та газові маски (крім апаратів респіраторних терапевтичних і захисних масок без механічних частин і змінних фільтрів)
20.15.79. Добрива мiнеральнi чи хiмiчнi з умiстом двох чи трьох поживних елементiв (азот, фосфат, калій), н.в.і.у.
33.2. Монтування машин і устатковання промислової призначеності
28.49.2. Пристрої для кріплення інструментів
35.11.1. Енергія електрична
33.13.19. Ремонтування та технічне обслуговування іншого електронного устатковання професійної призначеності
74.10.1. Послуги щодо проектування інтер’єрів, промислової продукції та інші спеціалізовані послуги щодо проектування
27.51.15-80.00. Шафи вентиляційні чи витяжні з вентилятором з найбільшим горизонтальним розміром не більше ніж 120 см
28.25.13-35.00. Вітрини та прилавки холодильні з холодильним агрегатом або випарювачем, інші (крім призначених для зберігання замороженої їжі)
20.30.22-13.00. Фарби та лаки олійні для остаточного оброблення шкіри (зокрема емалі, політури та клейові фарби)
27.11.9. Роботи субпідрядні як частина виробництва електричних двигунів, генераторів і трансформаторів
20.16.59-60.00. Полімери природні та модифіковані, у первинних формах (зокрема альгінова кислота, затверділі протеїни, хімічні похідні природного каучуку)
46.76.1. Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
28.14.13-33.00. Клапани перекривальні чи запірні, інші, чавунні
28.49. Верстати, інші
27.90.31-81.00. Машини й апарати для зварювання чи розпилювання металу, н.в.і.у.
23.91.11-90.00. Жорна, точильні камені, шліфувальні круги, інші, та інші подібні вироби, без обрамлення; камені для заточування та полірування вручну
22.19.30-55.00. Шланги ґумові, армовані металом
20.42.18-50.00. Порошки зубні (зокрема зубні пасти, засоби для чищення зубних протезів)
10.11. М’ясо законсервоване та оброблене
71.12.20. Послуги щодо керування будівельними проектами
27.5. Прилади побутові
27.32.13-80.00. Провідники електричні, інші, на напругу не більше ніж 1000 В, не оснащені з’єднувальними деталями
28.25.99. Роботи субпідрядні як частина виробництва непобутового холодильного та вентиляційного устатковання
13.20.45-00.00. Полотна текстильні, з прошивним ворсом, крім килимів
01.49.22-00.00. Молоко сире, н.в.і.у.
28.13.14-80.00. Помпи для рідин, інші, підіймачі рідин
19.20.28-00.00. Паливо рідинне (мазут), н.в.і.у.
23.91.11-50.00. Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й подібні вироби, без обрамлення з керамічних або силікатних матеріалів, крім жорен і точильних каменів, призначених для мелення, шліфування або подрібнювання
21.20.2. Препарати фармацевтичні, інші
20.30.11. Фарби та лаки на основі акрилових або вінілових полімерів, у водному середовищі
20.16.3. Полімери вінілхлориду чи інших галогенованих олефінів, у первинних формах
20.51.13. Феєрверки
29.31.21-70.00. Розподільники та котушки запалювання
80.10.19. Послуги, пов’язані з безпекою, інші
71.20.14. Послуги щодо технічного інспектування дорожньо-транспортних засобів
20.52.10. Клеї
33.12.15-00.00. Ремонтування та технічне обслуговування підіймального та вантажного устатковання
10.82.11-00.00. Какао терте
35.3. Послуги щодо постачання пари та кондиційованого повітря
10.12.40. Субпродукти харчові свійської птиці
28.29.83-13.00. Циліндри до каландрів або інших валкових машин (крім призначених для обробляння металів або скла)
58.29. Послуги щодо видавання інших програмних засобів
20.30.22-73.00. Розчинники та розріджувачі складні органічні, що їх використовують з оздоблювальними речовинами та чорнилами; на основі бутилацетату
14.13.2. Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий
91.02.2. Колекції музейні
20.41.44. Пасти, порошки та інші засоби для чищення
20.14.33-83.00. Кислота щавелева, азелаїнова, малеїнова, інші кислоти цикланові, цикленові, їхні солі
15.20.4. Частини шкіряного взуття; устілки вкладні, устілки під п’ятку й подібні знімні деталі; гетри, гамаші й подібні вироби та їхні частини
27.32.1. Проводи та кабелі електронні й електричні, інші
16.10.2. Деревина у формі погонажу, профільованого уздовж будь-яких країв або площин; шерсть деревна; борошно деревне; стружка чи тріска деревні
28.13.2. Помпи повітряні чи вакуумні; компресори повітряні чи інші газові
24.31.30. Бруски та суцільні профілі холодноволочильні, з нержавкої сталі
25.12. Двері та вікна металеві
24.10.61-90.00. Бруски та прутки з нелегованої сталі, інші
10.39.3. Продукти рослинного походження, рослинні відходи, рослинні залишки та побічні продукти
74.90.1. Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні, н.в.і.у.
33.14.11. Ремонтування та технічне обслуговування електричних двигунів, генераторів, трансформаторів, розподільчої та керувальної апаратури
20.41.43-83.00. Засоби полірувальні для металевих поверхонь
80.10.19-00.00. Послуги, пов’язані з безпекою, інші
20.59.59-40.00. Засоби, що перешкоджають утворенню накипу, й подібні речовини
23.9. Вироби абразивні та інші неметалеві мінеральні вироби
25.92.13-50.00. Заглушки, затички, ковпачки та накривки зі свинцю, заглушки, затички, ковпачки та накривки з алюмінію, діаметром більше ніж 21 мм
10.13.14. Ковбаси й подібні продукти з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові
25.99. Вироби металеві, інші, н.в.і.у.
20.13.31-30.00. Хлориди (крім хлориду амонію)
01.12. Рис нелущений
49.41.15-00.00. Перевезення сухих вантажів насипом дорожніми транспортними засобами
25.71. Вироби ножові та столові прибори
26.60.11. Апаратура, що базується на використанні рентгенівського, альфа-, бета- чи гамма- випромінювання
20.59.56-60.00. Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій і каталітичні засоби
79.90.39-00.00. Послуги щодо бронювання квитків, розважальних і відпочинкових заходів та інші послуги щодо бронювання, н.в.і.у.
28.99.11. Машини й устатковання палітурні, зокрема брошурувальні машини
74.10. Послуги щодо проектування спеціалізовані
25.92.11-50.00. Тара, крім призначеної для консервування харчових продуктів і напоїв, із заліза чи сталі, місткістю менше ніж 50 л
20.20.14-90.00. Засоби дезінфекційні, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби (крім одержаних на основі четвертинних солей амонію, на основі галогенових сполук)
10.81.11-00.00. Цукор-сирець, тростинний чи буряковий, у твердих формах
63.12.1. Розміщування інформації на веб-порталі
45.20.21. Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів (крім ремонтування електричної системи та кузова), звичайне
27.51.25. Водонагрівачі електричні надшвидкого нагрівання чи акумулювальні; нагрівачі електричні занурювані
10.31. Картопля, оброблена та законсервована
98. Товари та послуги, що їх виробляють/надають приватні домашні господарства для власного вжитку, різноманітні
10.62. Крохмалі і крохмалепродукти
28.25.20-70.00. Вентилятори, інші (крім настільних, підлогових, настінних, віконних, сте-льових, дахових з електричним двигуном потужністю не більше ніж 125 Вт, відцентрових, осьових)
47.00.88. Роздрібна торгівля машинами й устаткованням, н.в.і.у.
32.99.1. Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки
42.99.12-00.00. Споруди спортивні та фізкультурно-оздоровчі
73.20.1. Послуги щодо досліджування ринку та подібні послуги
65.12.29. Послуги щодо страхування автотранспорту, інші
71.11.21-00.00. Послуги архітектурні щодо проектів житлових будівель
10.20.25. Риба, оброблена чи законсервована іншим способом, крім готових страв з риби
65.12.1. Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я
20.30.12. Фарби та лаки на основі поліестерів, акрилових і вінілових полімерів, у неводних середовищах; розчини
70.22. Послуги консультаційні щодо керування підприємствами та іншого керування
58.29.13. Програмне забезпечення керування базами даних, на фізичних носіях
42.11.2. Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ
23.14.12. Тканини тонкі (вуалі), сітки, мати, матраци, панелі та інші вироби зі скловолокна, крім тканих склотканин
59.11. Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм
28.25.13-90.00. Устатковання холодильне та морозильне, інше
18.20.10-70.00. Тиражування звукових записів на компакт-дисках
28.22. Устатковання підіймальне та вантажне
43.31.10-00.00. Роботи штукатурні
41.00.2. Будівлі нежитлові
10.91. Корми готові для сільськогосподарських тварин
42.9. Споруди інших інженерно-технічних об’єктів цивільного будівництва та будування цих споруд
14.19.22. Костюми спортивні, лижні, купальні та інший одяг, з текстильного полотна, крім трикотажних
26.70.25-00.00. Частини та приладдя до пристроїв на рідинних кристалах, лазерів (крім лазерних діодів), інших оптичних приладів та інструментів, н.в.і.у.
17.22.11. Папір туалетний, носові хусточки, тканини очисні та для витирання обличчя або гігієнічні серветки та рушники, скатертини й серветки столові, з паперової маси, паперу, целюлозної вати чи полотна з целюлозного волокна
25.73.60-90.00. Пластини, держаки, насадки до інструментів, не змонтовані, зі спеченого карбіду металу чи металокераміки (крім різальних багатогранних пластин)
20.14.72. Вугілля деревне
32.50.11. Інструменти і прилади, використовувані в зуболікарській справі
20.13.52-50.00. Вода дистильована й кондуктометрична та вода подібної чистоти
24.20.40. Фітинги до труб чи трубок зі сталі, не литі
95.1. Ремонтування комп’ютерів і комунікаційного устатковання
36.00.12-00.00. Вода непитна
28.23.13-00.00. Машини бухгалтерські, касові апарати, поштові франкувальні машини, машини для видавання квитків і подібні машини з лічильними пристроями
13.10.85-50.00. Нитки для шиття з хімічних штапельних волокон
27.12.22-30.00. Вимикачі автоматичні на напругу не більше ніж 1000 В і силу струму не більше ніж 63 A
13.20.20-49.00. Тканини бавовняні, не з пряжі різного кольору, з поверхневою щільністю більше ніж 200 г/м2, для технічного чи промислового використання
01.23.14-00.00. Танжерини, мандарини та клементини
32.50.13-15.00. Голки для накладання швів, призначені для використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії
25.21.12-00.00. Котли центрального опалення для виробництва гарячої води чи пари низького тиску
16.29.13. Вироби мозаїчнi та iнкрустованi дерев'янi, коробки для ювелiрних виробів або ножових виробів і подібні вироби, статуетки й iншi декоративнi вироби, з деревини
27.90.52. Конденсатори постійної ємності, інші
33.20.1. Монтування металевих виробів, крім машин і устатковання
01.47.21-00.00. Яйця курячі у шкаралупі, свіжі
27.20.11. Елементи первинні та первинні батареї
14.19.2. Одяг дитячий, одяг інший та аксесуари одягу інші, з текстильного полотна, крім трикотажних
25.93. Вироби з дроту, ланцюги та пружини
18.12.19-90.00. Друкування іншої друкованої продукції, н.в.і.у.
14.14.12-20.00. Кальсони та труси, чоловічі або хлопчачі, трикотажні (зокрема труси-шорти)
23.99.12. Вироби з асфальту або подібних матеріалів
27.40.13-00.00. Лампи розжарювання потужністю не більше ніж 200 Вт та на напругу більше ніж 100 В, н.в.і.у.
58.19.2. Інтернет-видання, інші
10.42. Маргарин і подібні харчові жири
17.22.1. Папір побутовий і туалетний та паперова продукція
84.22.12-00.00. Послуги у сфері цивільної оборони
25.99.29-19.00. Вироби із заліза чи сталі, виливані, н.в.і.у.
52.21.29. Послуги, суміжні з дорожнім перевезенням, інші
72.11.11-00.00. Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я
31.03. Матраци
70.22.1. Послуги консультаційні щодо керування підприємствами
13.96.16-20.00. Трубопроводи гнучкі текстильні й подібні текстильні, просочені чи непросочені шланги, з покривом або без нього, з підкладкою, обшивкою чи приладдям з інших матеріалів, або без них
26.40.34-20.00. Відеопроектори
28.23.24. Частини та приладдя до друкарських і лічильних машин
19.20.42-00.00. Кокс нафтовий; бітум нафтовий та інші залишки від переробляння мінеральних олив
10.20.14-00.00. Філе рибне, заморожене
79.11.2. Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням місць тимчасового розміщування, круїзів і комплексних турів
14.13.22-10.00. Костюми, чоловічі або хлопчачі (крім трикотажних)
22.29.91-97.00. Виготовляння пластмасових деталей до приладів та апаратів оптичних, фотографічних, кінематографічних вимірювальних, контрольних, прецизійних, інструментів і апаратів медичних і хірургічних
33.20.4. Монтування електронного та оптичного устатковання
28.30.40. Косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків
02.2. Деревина необроблена
10.61. Продукція борошномельно-круп’яної промисловості
29.31.3. Частини іншого електричного устатковання до автомобілів і мотоциклів
81.10.1. Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів
58.14.3. Продаж рекламного місця в журналах і періодичних виданнях
20.59.11-50.00. Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, неекспонована, з будь-яких матеріалів; плівка для миттєвого друку пласка, сенсибілізована, неекспонована (крім як з паперу, картону чи тканини)
65.12.12. Послуги щодо страхування здоров’я
01.13.42. Часник
26.51.53. Прилади й апаратура для фізичного чи хімічного аналізу, н.в.і.у.
23.20.12-90.00. Цегла, блоки та плитка вогнетривкі, н.в.і.у.
14.31.10-37.00. Колготки та панчохи, з текстилю (крім трикотажних, із синтетичних волокон)
45.20. Технічне обслуговування та ремонтування автотранспортних засобів
52.29.1. Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств
49.39.3. Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом
59.1. Послуги, пов’язані з кінофільмами, відеофільмами та телевізійними програмами
22.29.25. Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове
63.11.19. Послуги щодо забезпечення інфраструктурою стосовно розміщування інформації на веб-вузлах та інформаційно-технологічною інфраструктурою, інші
10.11.12. Свинина, свіжа чи охолоджена
23.99.13-20.00. Наповнювачі, попередньо оброблені бітумом
28.29.22-40.00. Пристрої механічні для розкидування, розбризкування та розпилювання, інші
66.21.10. Послуги щодо оцінювання ризиків і визначання збитків
33.14. Ремонтування електричного устатковання
28.29.1. Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати
20.60.1. Волокна синтетичні
84.13.12. Послуги адміністративні щодо палива та енергетики
58.19.19. Продукція друкована, інша
84.12.14-00.00. Послуги адміністративні у сфері відпочинку, культури та релігії
10.72.12-55.00. Печиво здобне (зокрема печиво з начинкою), крім цілком чи частково покритого шоколадом чи іншими сумішами, з умістом какао
25.73.30-17.00. Кліщі (зокрема гострозубці), пінцети та подібні інструменти, крім щипчиків, щипців на цукор
22.21.10. Мононитка завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з пластмас
10.51.30-50.00. Масло вершкове з умістом жиру більше ніж 85 мас.% та інші жири, одержувані з молока (крім паст молочних з умістом жиру менше ніж 80 мас.%)
31.09.14-50.00. Меблі з інших матеріалів, ніж метал, дерево чи пластмаса, крім сидінь, корпусів і шаф, спеціально сконструйованих до високоякісних акустичних систем, відеоапаратури чи телеапаратури
17.12.31-00.00. Папір «крафт-лайнер», невибілений, некрейдований
10.89.19. Продукти харчові різноманітні, н.в.і.у.
10.51.52. Продукти кисломолочні
51.10.2. Послуги щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів з екіпажем
25.99.29-71.00. Труби, трубки та фітинги до труб і трубок (наприклад, муфти, коліна та втулки), з цинку
96.01.11-00.00. Послуги щодо прання з використанням машин-автоматів з монето-приймачем
10.32.16-00.00. Сік яблучний
26.70.16. Проектори кінематографічні; проектори для слайдів; проектори, інші
61.10.42. Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами
14.12.12. Штани, комбінезони з нагрудником і шлейками, бриджі та шорти, чоловічі, виробничі та професійні
13.92.12-53.00. Білизна постільна, бавовняна (крім трикотажної)
17.22.12-50.00. Одяг і речі до одягу з паперової маси, паперу, целюлозної вати чи полотна з целюлозного волокна (крім носових хусточок, наголовних уборів)
93.12. Послуги спортивних клубів
43.22.12. Монтаж систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря
20.41.31-20.00. Мило та органічні поверхнево-активні вироби у формі брусків, брикетів або фігурних виробів, н.в.і.у.
27.33.14-30.00. Арматура ізолювальна пластмасова, до електричних машин, пристроїв, устатковання (крім електричних ізоляторів)
28.15.31-50.00. Частини кулькових і роликових вальниць/підшипників (крім кульок, циліндрів і роликів)
28.13.14. Помпи відцентрові для рідин, інші; помпи, інші
58.19. Послуги видавничі, інші
38.11.29. Збирання некомунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування
28.30.86. Машини для сільського господарства, садівництва, лісового господарства, птахівництва чи бджільництва, н.в.і.у.
17.12.73-37.00. Папір крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами, для писання, друкування, графічних робіт (крім паперу-основи крейдованого щільністю не більше ніж 150 г/м2)
26.51.51-35.00. Термометри та пірометри електронні, не об’єднані з іншими інструментами (крім рідинних)
29.10.59-30.00. Машини пожежні
73.11.19. Послуги рекламні, інші
26.51.65. Прилади й апаратура гідравлічні або пневматичні для автоматичного регулювання чи контролювання
81.29.11-00.00. Послуги щодо дезінфікування та винищування шкідників
96.03.11-00.00. Послуги щодо поховання та кремації
24.34. Дріт холодноволочильний
26.30.23-30.00. Апарати телефонні (зокрема телефонні проводові апарати з безпроводо-вими слухавками, відеотелефони), крім телефонних автовідповідачів, не об’єднаних з телефоном в єдиний пристрій
24.10.33. Прокат плаский з нержавкої сталі, без подальшого обробляння, крім гарячого прокатування, завширшки не менше ніж 600 мм
49.31.22-00.00. Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів різними
77.40.1. Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом
20.12.2. Екстракти фарбувальні та дубильні; таніни та їхні похідні; речовини фарбувальні, н.в.і.у.
38.11.31-00.00. Відходи комунальні безпечні, непридатні для вторинного використовування
10.83.11. Кава, смажена, та кава без кофеїну
27.51.26. Електроприлади для обігрівання приміщень і обігрівання ґрунту
38.11.2. Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування
03.0. Риба та інші продукти рибальства; продукти аквакультур; послуги допоміжні, пов’язані з рибальством
58.19.1. Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші
10.3. Плоди й овочі, оброблені та законсервовані
24.31.2. Бруски та суцільні холодноволочильні профілі, з легованої сталі, крім нержавкої сталі
28.94.22-70.00. Машини сушильні, місткістю більше ніж 10 кг сухої білизни
21.20.13. Ліки, з умістом алкалоїдів або їхніх похідних, але не гормонів чи антибіотиків
24.20.35-00.00. Труби та трубки (наприклад з відкритим швом, клепані чи з’єднані подібним способом), зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші
58.19.11-00.00. Картки поштові, вітальні листівки та подібні вироби, друковані
28.15.10-53.00. Вальниці/підшипники роликові з конічними роликами (зокрема складені внутрішні конічні кільця із сепаратором і роликами)
25.93.14-80.00. Цвяхи, оббивні цвяхи, креслярські кнопки, скоби та подібні вироби, інші
03.00.7. Послуги допоміжні у рибальстві та щодо аквакультур
24.10. Залізо, чавун, сталь і феросплави
10.41.51. Олія соєва та її фракції, рафінована, хімічно незмодифікована
28.30. Машини сільськогосподарські та лісогосподарські
29.10.13. Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням до моторних транспортних засобів
20.16.10-50.00. Поліетилен з питомою густиною не менше ніж 0,94, у первинних формах
20.13.21-16.00. Йод, фтор, бром
10.11.32. М’ясо свиней, заморожене
03.00.11-00.00. Риба жива декоративна
32.20.15-10.00. Інструменти музичні ударні
28.15.24-75.00. Елементи трансмісій, інші (крім зубчастих коліс і зубчастих передач, ґвинтів ходових кулькових або роликових, коробок передач та інших пристроїв перемикання швидкості)
65.11. Послуги щодо страхування життя
28.93.17-50.00. Устатковання промислове для переробляння м’яса та птиці
71.20.11. Послуги щодо випробовування й аналізування складу та чистоти
63.11.30. Продаж рекламного місця чи часу в Інтернеті
46.73. Оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними матеріалами
26.70.17-00.00. Фотоспалахи; фотоапаратура для збільшення або зменшення; апаратура та устатковання для фото- і кінолабораторій; негатоскопи, проекційні екрани
26.11.30-34.00. Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): пристрої запам’ятовувальні прямого доступу статичні, зокрема запам’ятовувачі прямого доступу типу «кеш» («cash»-пам’ять)
22.29.1. Одяг і аксесуари до нього (зокрема рукавички), пластмасові
01.11.83. Арахіс лущений
42.91.1. Споруди берегові та портові, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні споруди
17.12.73-35.00. Папір-основа крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами, для фото-, термо-, електрочутливого паперу, щільністю не більше ніж 150 г/м2, з часткою волокон, одержаних механічним способом, не більше ніж 10 мас. %
68.10.1. Продаж і купівля нерухомості
20.12.24-70.00. Речовини фарбувальні, препарати та люмінофори, інші
13.93.19. Килими та покриви текстильні на підлогу, інші (зокрема виготовлені з повсті)
01.24.26. Нектарин
20.30.21-30.00. Пігменти готові, речовини-глушники готові, барвники готові та подібні препарати для виробництва кераміки, емалевих або скляних виробів
28.15.1. Вальниці/підшипники кулькові чи роликові
28.95.11-40.00. Машини різальні для паперу та картону, інші
01.28.1. Прянощі необроблені
08. Продукція добування корисних копалин і розробляння кар’єрів, інша
71.11.22-00.00. Послуги архітектурні щодо проектів нежитлових будівель
29.32.3. Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у.
93.11.10-00.00. Послуги, пов’язані з використанням спортивних споруд
27.40.21-00.00. Ліхтарі електричні портативні, що працюють на сухих батарейках, акумуляторах, магнето
86.23. Послуги стоматологічні
35.13.1. Розподіляння електричної енергії
32.20.13-70.00. Інструменти духові, інші
10.4. Олії та жири
28.30.23-90.00. Трактори нові (крім сільськогосподарських і лісогосподарських колісних, керованих людиною, що йде поруч, тягачів колісних для напівпричепів, тягачів, використовуваних на залізничних платформах)
28.94.5. Частини та приладдя машин для плетіння й прядіння та машин і устат-ковання для інших операцій текстильного, швейного та шкіряного виробництва
49.20.1. Перевезення вантажів залізничним транспортом
74.10.2. Результати проектних рішень
25.73.30-73.00. Інструменти для мулярів, формувальників, бетонярів, штукатурів і малярів, інші
74.30.1. Послуги щодо письмового та усного перекладів
31.03.1. Матраци
25.93.18. Голки швацькі, в’язальні спиці, штопальні голки, в’язальні гачки, шила та подібні вироби для рукоділля, із заліза чи сталі; булавки англійські та інші булавки, із заліза чи сталі, н.в.і.у.
27.11.50-15.00. Елементи баластні до розрядних ламп або трубок (крім дроселів і котушок індуктивності)
23.11.11-10.00. Скло виливане або прокатне листове, неармоване, з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом
61.10.4. Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами
43.99.50-00.00. Монтаж сталевих конструкцій
22.23.19-50.00. Фітинги та кріпильні комплекти, призначенi для постійного встановлення, пластмасові
20.14.44-30.00. Похідні гідразину чи гідроксиламіну, органічні
79.1. Послуги туристичних агентств і туристичних операторів
27.40.15-50.00. Лампи газорозрядні, інші (крім ультрафіолетових ламп)
18.12.12-50.00. Друкування комерційних рекламних матеріалів (крім торгових каталогів)
66.29.1. Послуги допоміжні щодо страхування та пенсійного забезпечення, інші
84.2. Послуги, надавані суспільству в цілому
22.21.41. Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, поруваті, інші
62.01.11. Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для прикладних завдань
26.51.51-79.00. Гідрометри, гігрометри та психрометри неелектронні (зокрема гігрографи, термо-гігрографи, баро-термо-гігрографи, актинометри, бароскопи), крім радіозондів для атмосферного зондування
47.00.3. Роздрібна торгівля інформаційно-технологічним і комунікаційним устаткованням
31.01.12-00.00. Меблі конторські/офісні, дерев’яні
13.92.13-70.00. Білизна столова, з нетканих хімічних волокон
24.10.75. Елементи конструктивні залізничних і трамвайних колій, зі сталі
20.13.42-80.00. Фосфати (крім гідроортофосфату кальцію та моно- чи динатрійфосфату); поліфосфати (крім трифосфату натрію)
20.41.20-30.00. Речовини поверхнево-активні катіонні (крім мила)
10.41.41-50.00. Макуха та інші тверді відходи й залишки, утворені після екстрагування олії та жирів з насіння соняшнику
69.10.16. Послуги нотаріальні
08.92.10. Торф
29.32.30-90.00. Частини та приладдя, інші, н.в.і.у., до транспортних засобів підкатегорій 29.10.21, 29.10.22, 29.10.23, 29.10.24, 29.10.30 та категорій 29.10.4, 29.10.5; їхні частини
25.73.30-37.00. Головки змінні для гайкових ключів
24.44.23-30.00. Дріт з рафінованої міді (з найбільшим розміром поперечного перерізу більше ніж 6 мм), із мідних сплавів
58.11.5. Видавання книжок за оплату чи на договірних засадах
10.89.19-40. Фондю сирне та інші готові харчові продукти, н.в.і.у.
08.11.12. Граніт, пісковик та інший декоративний чи будівельний камінь
23.14.12-50.00. Полотно зі скловати неткане, повсть, матраци та плити
13.99.13. Повсть просочена, з покривом чи ламінована
46.74.1. Оптова торгівля металевими виробами, водопровідним
20.12.21-10.00. Барвники дисперсні та препарати, виготовлені на їхній основі
45.20.13. Ремонтування шин автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів, зокрема регулювання та балансування коліс
62.01. Послуги щодо комп’ютерного програмування
25.72.12. Замки з недорогоцінних металів, інші
58.14.19. Журнали та періодичні видання, друковані, інші
20.11. Гази промислові
26.5. Устатковання вимірювальне, випробовувальне та навігаційне; годинники всіх видів
60.20.1. Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення
96.09.12-00.00. Послуги служб супроводження
46.49.23. Оптова торгівля канцелярськими товарами
20.14.13-74.00. Трихлоретилен, тетрахлоретилен (перхлоретилен)
46.21.14-00.00. Оптова торгівля кормами для тварин
14.14.11. Сорочки чоловічі або хлопчачі, трикотажні
32.99.15-30.00. Грифелі до олівців чорні чи кольорові
53.20.19. Послуги поштові та кур’єрські, інші, н.в.і.у.
23.41.11. Посуд столовий і кухонний, інші предмети побутової призначеності та предмети з порцеляни/фарфору для туалетних кімнат
15.20.99. Роботи субпідрядні як частина виробництва взуття
43.99.9. Роботи будівельні спеціалізовані, н.в.і.у.
24.43.1. Свинець, цинк і олово необроблені
28.30.83-00.00. Машини для приготування кормів для тварин
85.59.19. Послуги освітянські, н.в.і.у.
58.14. Послуги щодо видавання журналів і періодичних матеріалів
01.19.10-00.02. Сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, кормова капуста, люпин, вика й подібні кормовi культури
23.13.13-30.00. Посуд столовий і кухонний механічного обробляння зі свинцевого кришталю (крім склокерамічного, із загартованого скла, умістин для пиття)
43.29. Роботи будівельно-монтажні, інші
42.21.22-00.00. Будування місцевих трубопроводів, зокрема допоміжні роботи
25.73.5. Опоки; форми ливарні для лиття металів; піддони ливарні; моделі ливарні
79.11. Послуги туристичних агентств
68.20.12-00.00. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нежитлової нерухомості
27.33.11-00.00. Перемикачі на напругу не більше ніж 1000 В
20.42.17.00.00. Лосьйони та інші засоби для волосся, н.в.і.у.
58.29.31-00.00. Програмне забезпечення системне як завантажні файли
10.12.2. М’ясо свійської птиці, заморожене
01.24.27. Сливи
29.32.91-00.00. Послуги підрядників щодо складання повних конструктивних комплектів до моторних транспортних засобів у процесі виробництва
24.10.61-10.00. Прутки рифлені чи з іншим видом деформації, з нелегованої сталі
22.23.11-59.00. Покриви на підлогу, стіни, стелі з полімерів вінілхлориду, інші
66.2. Послуги допоміжні щодо страхування та недержавного пенсійного забезпечення
55.20.19-00.00. Послуги щодо тимчасового розміщування відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях, без щоденного обслуговування, інші
10.61.32-30.03. Крупи та крупка з ячменю
82.19.1. Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги
53.10.12-00.00. Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з листами
25.91.12. Цистерни, бочки, барабани, каністри (крім закриваних пайкою чи відбортівкою), ящики та подібні вмістища для будь-яких речовин (крім газів), із заліза чи сталі, місткістю менше ніж 50 л, не оснащені механічним або теплотехнічним устаткованням
23.42. Вироби санітарно-технічні керамічні
71.12.19-00.00. Послуги інженерні щодо інших проектів
17.12.11-00.00. Папір газетний, у рулонах або в аркушах
23.44.12-30.00. Магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти (крім металевих)
27.51.15-30.00. Вентилятори з електричним двигуном потужністю не більше ніж 125 Вт настільні, підлогові, настінні, віконні, стельові, дахові
20.13.64-50.00. Карбіди визначеного чи невизначеного хімічного складу
27.90.7. Устатковання електричне сигналізаційне, убезпечувальне, для регулю-вання руху на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних дорогах, внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах і летовищах
28.30.40-30.00. Косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків, з неелектричним урухомлювачем/приводом, з різальним пристроєм, що обертається в горизонтальній площині
01.49.1. Тварини, яких розводять на фермах, інші, живі
46.76.13. Оптова торгівля пластмасами та ґумою в первинних формах
17.12.51. Картон некрейдований, сірий ізсередини
26.20.15. Машини автоматичного обробляння інформації цифрові інші, що мають або не мають в одному корпусі один або два з таких пристроїв: запам’ятовувальні пристрої, пристрої введення, пристрої виведення
20.15.5. Добрива фосфатні, мінеральні або хімічні
10.51.30-70.00. Пасти молочні з умістом жиру менше ніж 80 мас.%
32.99.11-30.00. Рукавички, рукавиці та мітенки захисні для всіх професій, з натуральної чи композиційної шкіри
10.31.12. Картопля, засушена, ціла чи нарізана скибками, але не піддана подальшому приготуванню
13.94.20. Ганчір’я, відходи шпагату, мотузок, канатів та тросів і зношені вироби, з текстильних матеріалів
18.12.12. Друкування рекламних каталогів, проспектів, плакатів та інших друкованих рекламних матеріалів
46.49.23-00.00. Оптова торгівля канцелярськими товарами
20.42.19-30.00. Продукти та засоби поверхнево-активні органічні для миття шкіри, з умістом або без умісту мила, розфасовані для роздрібної торгівлі
23.41. Вироби господарські та декоративні керамічні
30.20.91. Послуги щодо відновлювання та оснащування залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу
22.21.29-20.00. Труби, трубки та шланги пластмасові гнучкі з тиском прориву не менше ніж 27,6 МПа
20.14.19-70.00. Похідні ароматичних вуглеводнів
71.12.18-00.00. Послуги інженерні у сфері телекомунікацій і телерадіомовлення
27. Устатковання електричне та побутові прилади
78.20.19-00.00. Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого персоналу
19.20.24. Гас
21.20.13-80.00. Ліки, інші, зі змішаних чи незмішаних препаратів, розфасовані для роздрібної торгівлі, н.в.і.у.
31.09.1. Меблі, інші
38.11.69-00.00. Послуги підприємств щодо перевезення інших безпечних відходів
10.51.56-00.00. Продукти молочні, н.в.і.у.
20.13.41-51.00. Сульфати барію чи алюмінію
32.50.12. Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні
14.12.12-40.00. Штани, бриджі та шорти, чоловічі чи хлопчачі, з бавовни чи хімічних волокон, виробничі чи професійні
15.20.32-00.00. Взуття дерев’яне, різне спеціальне взуття та інше взуття, н.в.і.у.
25. Вироби металеві, крім машин і устатковання
22.21.30. Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з’єднані з іншими матеріалами
29.31.23. Устатковання електричне освітлювальне та візуальної сигналізації, склоочищувачі, антиобмерзлювачі та протизапітнювачі до автомобілів і мотоциклів
28.29.8. Частини інших машин і устатковання загальної призначеності, н.в.і.у.
08.12.2. Глина та каолін
27.11.24-05.00. Двигуни змінного струму багатофазові потужністю більше ніж 7,5 кВт, але не більше від 37 кВт
10.61.12-50.00. Рис дроблений (зокрема рис збагачений, рис пропарений)
26.20.17. Відеомонітори та відеопроектори, використовувані в системі автоматичного обробляння інформації
24.51.20-00.00. Труби, трубки та порожнисті профілі з ливарного чавуну
25.92.11. Тара, закривана пайкою чи відбортівкою, із заліза чи сталі, місткістю менше ніж 50 л
13.92.24-30.00. Мішки спальні
27.51.11-33.00. Холодильники побутові (зокрема абсорбційні електричні; компресійні), крім умонтованих
05.1. Вугілля кам’яне
61.10.42-00.00. Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами
18.12. Послуги щодо друкування, інші
32.50.21-30.00. Апаратура для механотерапії, апаратура масажна; апаратура для психологічних тестів на визначання здатностей (крім апаратури стаціонарної для механотерапії взагалі)
22.11.20-50.00. Шини ґумові з відновленим протектором до автобусів і вантажних машин
24.20.34-50.00. Труби та трубки з квадратним або прямокутним поперечним перерізом, зі стінкою завтовшки більше ніж 2 мм, гарячого чи холодного формування та зварювання, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь
10.85.11-00.00. Набори продуктові та готові страви з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові
28.41.2. Верстати токарні, свердлильні та фрезерні для обробляння металу
46.74.12. Оптова торгівля водопровідним та опалювальним устаткованням
20.16.52. Полімери вінілацетату або інших естерів вінілу та інші вінільні полімери, у первинних формах
01.63.1. Послуги, пов’язані з зібраним урожаєм
20.15.2. Хлорид амонію; нітрити
10.41.24-00.00. Олія соняшникова, сира
61.10.2. Послуги щодо пропускання трафіку мережами проводового електрозв’язку
45.20.23. Ремонтування кузова інших автотранспортних засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення фарбового покриву, ремонтування після зіткнення)
25.99.29-31.00. Драбини та сходні/стрем’янки, із заліза чи сталі (крім кованих і штампованих)
32.99.12-10.00. Ручки кулькові
20.42.19-15.00. Мило та органічні поверхнево-активні вироби та засоби, що їх використовують як мило
27.90.20-20.00. Панелі індикаторні з дисплеями на рідинних кристалах
20.59.56. Засоби для травлення; флюси; прискорювачі вулканізації каучуку готові; пластифікатори та стабілізатори для каучуку чи пластмас багатоскладові; препарати каталітичні, н.в.і.у.; алкілбензоли та алкілнафталіни у сумішах, н.в.і.у.
46.52.13. Оптова торгівля аудіо- та відеострічками, дискетами, магнітними та оптичними дисками, компакт-дисками (CD) та цифровими відеодисками (DVD), без запису
17.29.19-55.00. Рулони, аркуші та диски паперові чи картонні, розграфлені для самописних приладів
16.10.10-50.00. Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм (крім деревини хвойних і тропічних порід та дубових брусків, планок і фризів)
33.11.1. Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів
32.50.50-20.00. Препарати у формі гелю, що їх використовують у медицині чи ветеринарії для змащування під час хірургічних операцій чи медичних оглядів або для зчіплювання тіла з медичними інструментами
13.20.4. Тканини ворсові, махрові тканини на рушники та інше спеціальне полотно
22.22.13-00.00. Коробки, ящики, тара ґратчаста й подібні вироби з пластмас
42.21.22. Будування місцевих трубопроводів, зокрема допоміжні роботи
26.30.11-00.00. Апаратура передавальна, до складу якої входять приймачі
01.28.19. Прянощі необроблені, інші
95.25.1. Ремонтування годинників і ювелірних виробів
28.41.11-70.00. Верстати для обробляння будь-яких матеріалів видаленням частини матеріалу, що працюють з використанням електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазмо-дугових процесів
82.19.13. Послуги щодо оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги
27.12.2. Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл, на напругу не більше ніж 1000 В
27.90.8. Частини електричних конденсаторів, електричних резисторів, реостатів і потенціометрів
26.70.13. Камери цифрові
20.30.21. Пігменти готові, речовини-глушники та барвники готові, склоподібна емаль і глазур, ангоби, глянси рідкі та подібні препарати; фрит скляний
43.29.19. Роботи монтажні, інші, н.в.і.у.
08.99.2. Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази промислові, необроблені чи лише розпиляні, або грубосформовані; пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали; інші мінерали
01.11.75-00.00. Горох сушений
35.30.12-00.00. Постачання пари та гарячої води трубопроводами
13.20.20-79.00. Тканини бавовняні, із пряжі різних кольорів, для технічного чи промислового використання
30.99.1. Засоби та устатковання транспортні, інші, н.в.і.у.
17.29.19-57.00. Вироби з паперової маси, сформовані або спресовані
22.22.13. Коробки, ящики, тара ґратчаста й подібні вироби з пластмас
01.61.10-00.00. Послуги допоміжні щодо вирощування сільськогосподарських культур
16.21.2. Шпон; листи до клеєної фанери; деревина пресована
25.93.15-10.00. Електроди з покривом для електродугового зварювання з недорогоцінних металів
20.42.1. Парфуми та косметичні засоби
14.19.1. Одяг, дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні
49.32.1. Послуги щодо експлуатування таксі
23.91.11-20.00. Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й подібні вироби без обрамлення з агломерованих природних або штучних алмазів, крім жорен і точильних каменів, призначених для мелення, шліфування або подрібнювання
58.13.10. Газети друковані
30.91.11-00.00. Мотоцикли та велосипеди з допоміжним поршневим двигуном внутрішнього згоряння з робочим об’ємом циліндрів не більше ніж 50 см3
01.25.13. Суниці та полуниці
28.15.25. Маховики та шківи (зокрема багатошківні блоки)
28.12.11-30.00. Циліндри гідравлічні
58.29.11. Системи операційні на фізичних носіях
26.52.12-00.00. Годинники інші, наручні, кишенькові, чи інші, зокрема секундоміри
58.29.21. Програми прикладні загальної призначеності, комерційні, та для домашнього використання, на фізичних носіях
20.41.31-80.00. Мило в іншій формі, ніж бруски, брикети чи фігурні вироби, пластівці, гранули чи порошки, або покриті чи просочені милом або мийним засобом папір, вата, повсть і неткані матеріали
70.21.10. Послуги щодо зв’язків з громадськістю та обміну інформацією
22.29.25-00.00. Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове
95.11.1. Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання
28.30.91. Частини машин для збирання й обмолоту врожаю, н.в.і.у.
20.30.12-29.00. Фарби та лаки на основі поліестерів, дисперговані або розчинені у неводних середовищах, зокрема емалі та політури, крім з умістом розчинника більше ніж 50 мас.% розчину
28.15.24-50.00. Коробки передач та інші пристрої перемикання швидкості до машин, наземних або водних транспортних засобів (крім зубчастих коліс і зубчастих передач)
29.10.24-00.00. Засоби транспортні моторні для перевезення людей, інші
66.21.1. Послуги щодо оцінювання ризиків і визначання збитків
28.24.2. Частини ручного інструменту із силовим урухомлювачем/приводом
01.13.33-00.00. Баклажани
58.19.15. Матеріали рекламні комерційні, торгові каталоги та подібні вироби, друковані
20.17.10. Каучук синтетичний, у первинних формах
20.14.22-65.00. Спирт лауриловий; спирт цетиловий; спирт стеариловий та інші насичені одноатомні спирти (крім метилового, пропілового та ізопропілового, н-бутилового, інших бутанолів, октилу)
22.19.71. Вироби гігієнічні та фармацевтичні з вулканізованої ґуми, зокрема соски (крім виготовлених з твердої ґуми)
79.11.14. Послуги щодо бронювання, пов’язані з орендою транспортних засобів
22.19.30-30.00. Труби ґумові неармовані
20.59.52-70.00. Середовища живильні готові для вирощування культур мікроорганізмів
23.64.10. Розчини будівельні
37. Послуги каналізаційні; мул каналізаційний
58.29.12. Програмне забезпечення мережеве, на фізичних носіях
55.20.1. Послуги щодо тимчасового розміщування під час відпусток та інші послуги щодо тимчасового розміщування
08.9. Продукція добування корисних копалин і розробляння кар’єрів, н.в.і.у.
24.44.22-00.00. Бруски, прутки, профілі з міді
10.11.39. М’ясо та харчові субпродукти, інші, свіжі, охолоджені чи заморожені
31.01.13-00.00. Меблі для підприємств торгівлі, дерев’яні
28.99.2. Машини й апарати, призначені для виробництва напівпровідникових зливків або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих схем і пласких дисплеїв
23.63.10-00.00. Бетон товарний
20. Речовини хімічні та хімічні продукти
32.20. Інструменти музичні
16.21. Шпон та інші панелі з деревини
10.51.12-30.00. Вершки з умістом жиру більше ніж 21 мас.%, неконцентровані, без додання цукру чи інших підсолоджувачів, у первинних пакованнях з чистим умістом не більше ніж 2 л
62.03.1. Послуги щодо керування комп’ютерними засобами
01.19.31. Насіння буряків (крім насіння цукрових буряків), насіння кормових рослин
32.20.20-00.00. Частини та приладдя до музичних інструментів
06. Нафта сира та природний газ
24.10.11. Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках або інших первинних формах
01.11.20. Кукурудза
25.99.29-77.00. Вироби з свинцю, інші, н.в.і.у.
29.10.22. Автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, нові
96.01.1. Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів
31.00.12-10.00. Меблі для сидіння, які перетворюються на ліжка (крім садових або кемпінгових)
10.1. М’ясо законсервоване та м’ясні продукти
96.09.1. Послуги індивідуальні інші, н.в.і.у.
22.11. Шини та камери ґумові, відновлювання ґумових шин
08.11. Камінь декоративний чи будівельний, вапняк, гіпс, крейда та сланець
65.12.21-00.00. Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника)
81.21.10. Послуги щодо загального очищування будівель
25.50.1. Кування, пресування, штампування та профілювання металу
47.00.42-00.00. Роздрібна торгівля фарбами, лаками та емалями
28.13. Помпи інші та компресори
32.50.13-20.00. Інструменти та прилади офтальмологічні
20.30.22. Фарби та лаки, інші; сикативи готові
47.00.86. Роздрібна торгівля нехарчовими спожитковими товарами, н.в.і.у.
13.10.50. Пряжа вовняна, розфасована чи не розфасована для роздрібної торгівлі; пряжа з тонкого чи грубого волосу тварин або кінського волосу
90. Послуги творчі, мистецькі та видовищно-розважальні
27.20.22-50.00. Акумулятори свинцеві (крім тягових та використовуваних для запуску поршневих двигунів)
43.99.7. Установлення й монтаж складаних бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд
71.20.13-00.00. Послуги щодо випробовування й аналізування зінтегрованих механічних і електричних систем
33.20.42. Монтування професійного електронного устатковання
14.3. Вироби трикотажні
24.42.22. Бруски, прутки та профілі з алюмінію
31.09.14-30.00. Меблі з пластмаси, крім медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних меблів – корпусів і шаф, спеціально сконструйованих до високоякісних акустичних систем, відеоапаратури чи телеапаратури
30.20.4. Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом
33.12.12-20.00. Ремонтування та технічне обслуговування кранів і клапанів
28.30.92-00.00. Частини машин для підготовляння та обробляння ґрунту
01.49.21-00.00. Мед натуральний
24.44.24-00.00. Пластини, листи та стрічки з міді, завтовшки більше ніж 0,15 мм
14.13.12. Костюми, комплекти, піджаки (куртки), блейзери, штани, комбінезони з нагрудником і шлейками, бриджі та шорти, чоловічі або хлопчачі, трикотажні
10.11.12-30.00. Свинина, свіжа чи охолоджена, у тушах і напівтушах (зокрема пересипана сіллю для тимчасового зберігання)
24.45.30. Метали кольорові інші та вироби з них, металокераміка, зола й залишки, з умістом металів або сполук металів
15.11.5. Шкіра зі шкур інших тварин; шкіра композиційна на основі натуральної шкіри
27.40.42-30.00. Частини електричних портативних ліхтарів, що працюють на сухих батарейках, акумуляторах, магнето (крім призначених для велосипедів і автомобілів)
10.11.60. Субпродукти сирі, нехарчові
17.21.11-00.00. Папір і картон гофровані, у рулонах або в аркушах
20.30.12-70.00. Фарби та лаки: розчини, н.в.і.у.
41.00.30. Будування житлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)
79.12.11-00.00. Послуги туристичних операторів щодо організовування та проведення турів
26.30.22. Телефони для мереж стільникового зв’язку чи інших мереж безпроводового зв’язку
28.22.99. Роботи субпідрядні як частина виробництва підіймального та вантажного устатковання
25.21.13. Частини котлів центрального опалення
26.51.1. Прилади та інструменти навігаційні, метеорологічні, геофізичні та подібної призначеності
13.20.46-00.00. Тканини зі скловолокна (зокрема вузькі тканини)
72.11.1. Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я, охорони довкілля, сільського господарства та інших сферах
73.11. Послуги рекламних агентств
27.51.23. Апарати електронагрівальні перукарські та сушарки для рук; праски електричні
26.40.5. Частини звуко- та відеоустатковання
42.22.13-00.00. Електростанції
10.12.10. М’ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене
27.40.14-60.00. Лампи розжарювання до мотоциклів і автомобілів (крім герметичних ламп спрямованого світла, галогенних ламп з вольфрамовою ниткою)
62.09. Послуги у сфері інформаційних технологій та стосовно комп’ютерної техніки, інші
33.14.19-00.00. Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання професійної призначеності
28.23.22-00.00. Машини для офсетного друку, аркушеві, конторського/офісного типу
86.10.19. Послуги лікувальних закладів, інші
26.4. Апаратура електронна побутова
81.22.11. Послуги щодо миття вікон
38.32.11. Утилізування відсортованих металевих матеріалів
58.29.1. Програмне забезпечення системне на фізичних носіях
31.01.11-40.00. Меблі конторські/офісні металеві, інші, заввишки не більше ніж 80 см
27.51.24-10.00. Пиловсмоктувачі/пилососи (зокрема для сухого та вологого прибирання), крім з умонтованим електродвигуном
23.69.11-00.00. Вироби з гіпсу або сумішей на основі гіпсу, інші, н.в.і.у.
16.1. Деревина, розпиляна чи стругана
22.23.14-70.00. Підвіконня, жалюзі та подібні вироби і їхні частини, пластмасові
10.13.15. Продукти з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові, готові та законсервовані, інші, крім готових страв з м’яса та субпродуктів
20.13.43-20.00. Гідрокарбонат натрію (бікарбонат натрію)
25.99.29-95.00. Магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти, металеві
21.20.21-60.00. Вакцини для ветеринарної медицини
13.10.7. Пряжа з рослинних текстильних волокон, крім бавовни (зокрема з льону, джуту, кокосового волокна та справжніх конопель); пряжа паперова
22.19.73-23.00. Ущільнювачі з вулканізованої ґуми
22.19.10-00.00. Ґума регенерована в первинних формах або як пластини, листи чи стрічки
10.51.21. Молоко знежирене в порошку
17.12.77-10.00. Папір і картон, у рулонах або в аркушах, гудровані, оброблені бітумом або асфальтом
25.72.14-50.00. Арматура монтажна, кріплення та подібні вироби до меблів (крім завіс, поворотних роликів, замків і ключів) з недорогоцінних металів
70.22.3. Послуги консультаційні щодо господарської діяльності, інші
96.04.1. Послуги щодо доглядання за тілом людини
32.99.16-70.00. Стрічки до друкарських машинок або подібні стрічки, просочені чорнилом чи оброблені іншим способом для нанесення відбитків (крім рулонів зі стрічкою вугільного чи іншого копіювального паперу)
10.51.52-41.00. Кефір, сметана, йогурт й інші ферментовані продукти
28.11.41. Частини двигунів внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, крім частин двигунів до літаків
15.20. Взуття
17.22.12-90.00. Вироби паперові господарсько-побутової, санітарно-гігієнічної та медичної призначеності, н.в.і.у.
10.81.13-00.00. Цукор тростинний чи буряковий, очищений з доданням ароматизаторів чи барвників; цукор кленовий і кленовий сироп
22.23.20-00.00. Будівлі складані з пластмас
28.12.15-30.00. Помпи гідравлічні (аксіально-поршневі)
26.51.85-50.00. Частини та приладдя до приладів і апаратури для автоматичного регулювання чи контролювання підкатегорій 26.51.65 та 26.51.70
59. Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, записування звуку та видавання музичних творів
27.12.23-70.00. Апаратура для захисту електричних кіл (крім плавких запобіжників і автоматичних вимикачів) на напругу не більше ніж 1000 В і силу струму більше ніж 125 А
58.1. Послуги щодо видавання книжок, періодичних видань та інші видавничі послуги
13.99.11-30.00. Тюль та інші сітчасті полотна, крім трикотажного полотна машинного чи ручного в’язання
42.21.24. Буріння водних свердловин і встановлювання системи відстійників
52.21.24. Послуги паркувальних майданчиків
25.99.23. Фурнітура до швидкозшивачів або папок, канцелярські скріпки та подібні канцелярські вироби, скоби у блоках, з недорогоцінних металів
31. Меблі
01.29.1. Каучук натуральний
13.94.12. Полотно сіткове плетене, зі шпагату, мотузок або канатів; сітки готові з текстильних матеріалів; вироби з пряжі, стрічкових ниток, н.в.і.у.
28.49.11-70.00. Верстати, інші, для обробляння каменю, кераміки, бетону, асбестоцементу та подібних мінеральних матеріалів або для холодного обробляння скла (крім пиляльних, шліфувальних і полірувальних верстатів)
28.14.13-37.00. Клапани перекривальні чи запірні, інші, н.в.і.у.
26.30.60-00.00. Частини приладів охоронної та пожежної сигналізації й подібної апаратури
58.29.21-00.00. Програми прикладні загальної призначеності, комерційні, та для домашнього використання, на фізичних носіях
56.10.19. Послуги щодо подавання страв, інші
42.21.1. Трубопроводи для транспортування рідин і газів та споруди на них
43.21. Роботи електромонтажні
47.00.56-00.00. Роздрібна торгівля освітлювальними приладами
30.9. Засоби та устатковання транспортні, н.в.і.у.
21.10.20-70.00. Аміди циклічні та їхні похідні, солі цих речовин (зокрема циклічні карбамати), крім уреїнів і їхніх похідних та солей цих речовин
27.51.28-90.00. Електропечі побутові (крім електропечей для вмонтовування, мікрохвильових печей)
21.10.53-00.00. Глікозиди, алкалоїди рослинного походження, їхні солі, ефіри, естери та інші похідні
30.12.1. Човни прогулянкові та спортивні
10.86.1. Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування
20.55.55-90.00. Добавки апретувальні, носії барвників та інші препарати, н.в.і.у.
22.23.12. Ванни, умивальники, унітази, сидіння та накривки до унітазів, зливні бачки й подібні санітарно-технічні вироби, пластмасові
20.16.1. Полімери етилену, у первинних формах
28.29.9. Роботи субпідрядні як частина виробництва інших машин загальної призначеності, н.в.і.у.
24.10.75-00.00. Елементи конструктивні залізничних і трамвайних колій, зі сталі
29.32.30-67.00. Колеса рульові, рульові колонки та картери рульових механізмів; їхні частини
71.12. Послуги інженерні та пов’язані з ними послуги щодо технічного консультування
26.20.2. Блоки пам’яті та інші запам’ятовувальні пристрої
25.72.13-50.00. Ключі, постачані окремо (зокрема грубо відлиті, ковані чи штамповані болванки, заготівки на ключі) з недорогоцінних металів
24.42.23-50.00. Дріт з алюмінієвих сплавів (крім ізольованих електричних проводів і кабелів, троса й армованого алюмінієвим дротом корду, багатожильного проводу й кабелю)
33.12.14. Ремонтування та технічне обслуговування печей і пічних пальників
20.14.21-00.00. Спирти жирні технічні
27.33.14-10.00. Жолоби для проводок, профілі та оболонки до електричних кабелів, з пластмаси
26.80. Носії інформації магнітні й оптичні
26.30.11. Апаратура передавальна, до складу якої входять приймачі
49.39.31-00.00. Послуги щодо оренди автобусів і туристичних автобусів з водієм
21.10.51-00.00. Провітаміни, вітаміни та їхні похідні
20.14.32-71.00. Кислота оцтова
01.41.2. Молоко великої рогатої худоби молочних порід, сире
25.11.2. Вироби конструкційні металеві та їхні частини
38.12.12. Збирання інших небезпечних промислових відходів
17.23.9. Роботи субпідрядні як частина виробництва паперових канцелярських виробів
16.10.21. Деревина у формі погонажу, профільованого уздовж будь-яких країв або площин (зокрема планки та фризи для паркетного покриття підлоги, незібрані, а також багети й орнаменти)
23.32.13. Труби керамічні, трубопроводи, водовідводи та фітинги до труб
21.2. Препарати фармацевтичні
01.25.19. Ягоди та плоди рослин роду Vaccinium, інші, н.в.і.у.
20.14.44-90.00. Сполуки з іншими азотними функційними групами (крім ізоціанатів)
31.02. Меблі кухонні
27.90.60. Резистори електричні, крім нагрівальних резисторів
69.20.10. Послуги щодо фінансового аудиту
22.21.3. Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з’єднані з іншими матеріалами
71.20.19-01.04. Послуги щодо калібрування засобів вимірювання тиску
38.12.11-00.00. Збирання небезпечних медичних та інших біологічно небезпечних відходів
24.10.74-20.00. Профілі зварні та холодного формування, зі сталі
28.99.32. Каруселі, гойдалки, тири та інші атракціони
96.01.19. Послуги щодо чищення текстилю, інші
15.20.14. Взуття з верхом з текстильних матеріалів, крім спортивного взуття
23.12.13-50.00. Дзеркала заднього огляду для транспортних засобів
25.30.12. Устатковання допоміжне для використовування разом з котлами; конденсатори для парових або інших паросилових установок
27.40.33. Прожектори
29.32.30-61.00. Радіатори до тягачів, легкових автомобілів, вантажівок, автокранів, пожежних машин, автобетономішалок, прибиральних машин, автомобілів для поливання вулиць, пересувних майстерень, автомобілів радіологічних загонів; їхні частини
28.22.18-50.00. Устатковання завантажувальне, спеціально призначене для використовування в сільському господарстві
28.94.24. Машини швейні, крім брошурувальних машин і побутових швейних машин
65.12.29-00.00. Послуги щодо страхування автотранспорту, інші
21.10.4. Цукри хімічно чисті, н.в.і.у.; ефіри та естери цукрів і їхні солі, н.в.і.у.
18.14.10-50.00. Оправляння та оздоблювання, зокрема оздоблювання друкованого паперу або картону, крім оздоблювання книг, брошур, журналів, каталогів, зразків і рекламної літератури
25.71.11-45.00. Ножі з фіксованим лезом, зокрема ножі для обрізання дерев, крім ножів на рибу й масло, столових ножів з фіксованими лезами, ножів і різальних пластин до механізмів або механічних пристроїв з ручками з недорогоцінних металів
30.99.9. Роботи субпідрядні як частина виробництва інших транспортних засобів і устатковання, н.в.і.у.
22.23.11-55.00. Покриви на підлогу в рулонах або у формі плитки та покриви на стіни або стелі, з основою, просоченою полівінілхлоридом
22.23.19. Вироби пластмасові для будівництва, н.в.і.у.
25.7. Вироби ножові та столові прибори, інструменти й металеві вироби загальної призначеності
28.11.1. Двигуни, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних двигунів
90.02. Послуги допоміжні щодо виконавського мистецтва
01.13.39-00.00. Культури овочеві плодоносні інші, н.в.і.у.
25.40.13. Бомби, ракети та подібне озброєння; патрони, боєприпаси і снаряди інші та їхні частини
20.20.1. Пестициди та інші агрохімічні продукти
20.51.11-50.00. Речовини вибухові готові (крім вибухових метальних речовин)
32.50.22-39.7. Засоби захисні, що їх надягають на тіло
14.31.10. Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки та інші панчішно-шкарпеткові вироби, трикотажні
47.00.42. Роздрібна торгівля фарбами, лаками та емалями
32.9. Вироби промислові, н.в.і.у.
95.22.1. Ремонтування господарсько-побутових приладів і устатковання домашнього та садового вжитку
72.19.30. Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері медичних наук
21.10. Продукція фармацевтична основна
26.51.84-33.00. Частини та приладдя до лічильників подання чи вироблення електроенергії
62.01.1. Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій
71.12.15. Послуги інженерні у сфері поводження з відходами
18.12.14-56.00. Друкування вітальних листівок, ілюстрованих або неілюстрованих, з конвертами чи без конвертів
33.13.13. Ремонтування та технічне обслуговування оптичних приладів і фотографічного устатковання професійної призначеності
93.29.2. Послуги розважальні, інші, н.в.і.у.
27.51. Прилади побутові електричні
24.10.71-40.00. Профілі незамкнуті з нелегованої сталі, без подальшого обробляння, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння чи пресування, інші
16.22.1. Паркет щитовий складений
11.07. Напої безалкогольні; мінеральні води та інші води у пляшках
10.83.12-40.00. Екстракти, есенції та концентрати кави й готові продукти на основі екстрактів, есенцій чи концентратів кави або на основі кави
01.24.1. Яблука
28.49.12-33.00. Пилка стрічкова для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів
28.21. Печі та пічні пальники
86.90.17. Послуги щодо діагностичної візуалізації без інтерпретації
26.70.1. Устатковання фотографічне та частини до нього
38.32.1. Утилізування відсортованих матеріальних ресурсів
01.11.6. Овочі бобові свіжі
26.80.1. Носії інформації магнітні й оптичні
38.12.29. Відходи небезпечні, інші
66.19.1. Послуги щодо визначення взаємних зобов’язань (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними
06.2. Газ природний, скраплений або в газоподібному стані
74.90.13. Послуги консультаційні щодо охорони довкілля
61.10.30. Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв’язку
62.02. Послуги щодо консультування стосовно комп’ютерної техніки
10.61.4. Висівки, січка та інші залишки після обробляння зерна зернових культур
10.61.21. Борошно пшеничне чи меслинове
45.20.11-00.00. Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (крім послуг щодо ремонтування електричної системи, шин і кузова), звичайні
84.12.1. Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я, освіти, культури та інші соціальні послуги, крім обов’язкового соціального страхування
14.39.10-55.00. Джемпери та пуловери легкі тонков’язані з коміром-шалькою, коміром-стійкою чи коміром-хомутиком, з хімічних волокон
10.82. Какао-продукти, шоколад і цукрові кондитерські вироби
43.12.1. Підготовлення будівельних майданчиків
26.70.14. Фотокамери для миттєвого отримання готового знімку та інші фотокамери
14.14.23-00.00. Блузки, сорочки та батники, жіночі або дівчачі, крім трикотажних
20.15.31. Сечовина
43.22.11. Монтаж водопровідних і каналізаційних систем
22.29.24-00.00. Частини, н.в.і.у., до ламп і освітлювальної арматури, світлових вивісок і подібних виробів з пластмас
27.90.4. Устатковання електричне, інше (зокрема електромагніти, електро-магнітні зчеплення, муфти та гальма, електромагнітні підіймальні головки, пришвидшувачі заряджених частинок, генератори електричних сигналів), н.в.і.у.
01.24.29-00.00. Плоди зерняткових і кісточкових культур, інші, н.в.і.у.
28.49.1. Верстати для обробляння каменю, дерева та подібних твердих матеріалів
27.40.24-00.00. Знаки та таблички з назвами світлові й подібні вироби
26.11.21-50.00. Транзистори, крім фоточутливих транзисторів
43.22.12-00.00. Монтаж систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря
01.49.11. Кролі живі
18.13.3. Послуги допоміжні, пов’язані з друкуванням
43.29.19-00.10. Монтаж ліфтів і ескалаторів
26.20.14-00.00. Машини автоматичного обробляння інформації цифрові, подані як системи
20.41.20-90.00. Речовини поверхнево-активні органічні (крім мила, аніонних, катіонних, неіонних речовин)
46.61.12-00.00. Оптова торгівля газонними та садовими машинами, устаткованням і приладдям
47.00.5. Роздрібна торгівля побутовими виробами
31.00.12. Меблі для сидіння, переважно з дерев’яним каркасом
20.16.30-60.00. Фторполімери
72.11.12-00.00. Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони довкілля та промисловості
28.11.13-53.00. Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю більше ніж 100 кВт, але не більше від 200 кВт
43.91.19. Роботи покрівельні, інші
01.13.7. Буряки цукрові та насіння цукрових буряків
69.10.16-00.00. Послуги нотаріальні
26.51.61-00.00. Мікроскопи (крім оптичних мікроскопів) й дифракційні апарати
43.99.4. Роботи бетонні
28.94.1. Машини й устатковання для підготування, прядіння, плетіння та в’язання текстильних матеріалів
30.20.31. Засоби транспортні, призначені для ремонтування й технічного обслуговування залізниць і трамвайних колій
24.43.2. Напівфабрикати зі свинцю, цинку і олова та їх сплави
26.51.33-10.00. Мікрометри та штангенциркулі (зокрема верньєри, штангенциркулі з циферблатом чи електронні)
10.12.40-50.00. Субпродукти свійської птиці, заморожені (крім печінки)
32.20.11-10.00. Піаніно нові (зокрема автоматичні)
17.22.12. Рушники санітарно-гігієнічної призначеності й тампони, пелюшки і підгузники дитячі та подібні гігієнічні вироби, одяг і речі до одягу з целюлози, паперу, целюлозної вати чи полотна з целюлозного волокна
26.70.11-00.00. Лінзи до об’єктивів камер, проекторів або фотозбільшувачів чи фотозменшувачів
69.20.2. Послуги щодо бухгалтерського обліку
27.40.39-30.00. Лампи та світильники електричні, виготовлені з пластику та інших матеріалів, призначені для використання з лампами розжарювання та люмінесцентними лампами
90.01.1. Послуги артистів-виконавців
23.91.12. Порошок або зерно абразивні на текстильній, паперовій або картонній основі
15.12.12-50.00. Кейси, сумки та футляри, н.в.і.у.
28.30.60-10.00. Пристрої сільськогосподарські або садові для поливання
28.14.1. Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів
28.24.11-17.00. Дрилі ручні електромеханічні всіх типів (крім тих, які працюють без зовнішнього джерела живлення, електропневматичних)
31.00.11-70.00. Сидіння оббиті, з металевим каркасом (крім поворотних сидінь, медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних сидінь, перукарських чи подібних крісел до мототранспортних засобів, до повітряних літальних апаратів)
27.90.3. Устатковання для паяння м’якими та твердими припоями чи зва-рювання, машини й апарати для поверхневого термообробляння та гарячого напилення, електричні
38.32.32-00.00. Сировина вторинна з паперу та картону
32.99.15-10.00. Олівці прості та кольорові, з грифелями у твердій оболонці (крім олівців для медичних, косметичних або гігієнічних цілей)
25.71.11. Ножі (крім ножів до механізмів) і ножиці, а також леза до них
25.73.30-65.00. Інструменти побутові ручні
21.10.60-20.00. Екстракти залоз чи інших органів або їхніх секретів (продуктів їхньої секреції), органотерапевтичної призначеності
24.10.12. Феросплави
20.16.20-35.00. Полістирол еластичний, у первинних формах
27.52.14-00.00. Водонагрівачі неелектричні надшвидкого нагрівання чи акумулювальні
28.93.17. Машини й устатковання для промислового переробляння чи виготовляння харчових продуктів і напоїв (зокрема жирів та олій), н.в.і.у.
86.1. Послуги лікувальних закладів
74.20.23. Послуги щодо фотографування та відеознімання урочистих подій
90.01.10-00.00. Послуги артистів-виконавців
10.12.10-20.00. Тушки індиків, свіжі чи охолоджені
22.29.2. Вироби пластмасові інші, н.в.і.у.
27.12.10-20.00. Вимикачі автоматичні
14.12.11-30.00. Піджаки (куртки) та блейзери, чоловічі чи хлопчачі, з бавовни чи хімічних волокон, виробничі та професійні
23.13.1. Скло порожнисте
20.16.2. Полімери стиролу, у первинних формах
49.41.13-00.00. Перевезення інших безтарних рідин або газів автоцистернами чи напівпричепами
84.12.14. Послуги адміністративні у сфері відпочинку, культури та релігії
10.11.32-50.00. Стегна, лопатки та відруби з кісткою свинини, заморожені
27.11.26-70.00. Генератори змінного струму потужністю більше ніж 750 кВА
23.99. Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у.
28.92.1. Машини й устатковання для гірничих робіт
24.32.2. Прокат плаский холодноволочильний зі сталі, плакований, з гальва-нічним чи іншим покривом, завширшки менше ніж 600 мм
61.10.5. Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури
32.91.19-30.00. Пензлі для фарбування, біління, лакування та подібних робіт
28.13.11-45.00. Помпи об’ємні, ручні помпи
29.10.41. Автомобілі вантажні з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням (дизелем або напівдизелем), нові
13.94.11-55.00. Шпагат (сільськогосподарський), для пакування чи обв’язування, з поліетилену чи поліпропілену
20.52.10-80.00. Клеї готові та інші готові адгезиви, н.в.і.у.
27.40.25-00.00. Люстри та інші електричні стельові чи настінні світильники
01.3. Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів
80.10.1. Послуги, пов’язані з особистою безпекою
27.40.41-00.00. Частини ламп розжарювання та газорозрядних ламп
13.20.13. Тканини лляні
20.41.41. Препарати для ароматизування чи дезодорування приміщень
28.21.13-30.00. Печі хлібопекарські та кондитерські електричні
74.20.29-00.00. Послуги фотографічні спеціалізовані, інші
22.21.29-50.00. Труби, трубки та шланги пластмасові (крім штучних оболонок, «шкірок» до ковбаси, жорстких та гнучких труб і трубок з тиском прориву не менше ніж 27,6 МПа)
24.10.7. Профілі незамкнуті, шпунтові палі та конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій, зі сталі, гарячого обробляння
10.42.10. Маргарин і подібні харчові жири
28.24.21. Частини електромеханічного інструменту для роботи однією рукою з умонтованим електродвигуном
01.24.23. Абрикоси
10.61.11-00.00. Рис лущений
16.21.22. Деревина пресована, у формі блоків, плит, брусків або як профільовані форми
30.11.92-00.00. Оснащування суден, плавучих платформ і конструкцій
10.83.13. Чай зелений (неферментований), чай чорний (ферментований) і чай частково ферментований, у первинних пакованнях масою не більше ніж 3 кг
13.92.2. Вироби текстильні готові, інші
24.20.14-00.00. Труби та трубки некруглого поперечного перерізу та порожнисті профілі, зі сталі
28.15.21-70.00. Ланцюги шарнірні залізні чи сталеві, інші (крім роликових)
28.23.2. Машини конторські/офісні, інші, та частини до них
42.13.2. Будування мостів і тунелів
13.92.16-60.00. Вироби меблево-декоративні (зокрема чохли до меблів, наволочки, а також пошиванки на автомобільні крісла), крім ковдр, пледів, постільної, столової, туалетної та кухонної білизни, фіранок, гардин, штор, запон і покривал на ліжка
22.11.2. Шини пневматичні ґумові з відновленим протектором
27.11.3. Установки електрогенераторні та перетворювачі обертові електричні
10.20.1. Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена
13.92.11. Ковдри та дорожні пледи, крім електричних ковдр
23.41.12-50.00. Посуд столовий і кухонний керамічний, інші предмети побутової призначеності та предмети для туалетних кімнат з фаянсу чи тонкої кераміки