Дата створення запису: 08/19/2019
Об'ект перевірки
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Орган що здійснював перевірку:
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту
Підстава для перевірки:Тип (вид, напрям) перевірки:
План роботи Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту на II півріччя 2017 року, Порядок здійснення внутрішнього фінансового контролю розпорядниками бюджетних коштів підзвітними та підконтрольними виконавчому органу Київської міської ради (КМДА), затверджений розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 10.08.2007 №1042, Положення про Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), затверджене рішенням Київської міської ради від 18.09.2014 №151/151. Аудит еффективності
Тема перевірки:
Оцінка діяльності Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій та підпорядкованих йому комунальних підприємств щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності виконання заходів комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2012 – 2018 роки, ефективності проведення державних закупівель, ризиків, які негативно впливають на виконання заходів зазначеної програми, а також, розробка рекомендацій та пропозицій, направлених на покращення показників ефективності виконання Програми та ефективного використання бюджетних коштів тощо.
Період що перевірявся:Дата здійснення перевірки:
З 01.01.2012 По 31.12.2017 З 27.12.2017 По 12.06.2019
Реквізити узагальнюючого документа:
Дата:Номер:
24.06.2019 070-5-13/11
Резюме за результатами перевірки:
В ході аудиту оцінювалась діяльність Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій та підпорядкованих йому комунальних підприємств «Інформатика», «Київтелесервіс» та «ГІОЦ» щодо ефективності виконання заходів комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015 – 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 №654/1518 (із змінами) (далі – Цільова програма), функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, проведення державних закупівель тощо. Цільовою програмою передбачено реалізацію та виконання 55-ти заходів, спрямованих зокрема на створення нових, розвиток, інтеграцію та супроводження існуючих інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, мереж, ресурсів, апаратних комплексів, платформ та інформаційних технологій в місті Києві тощо. Відповідальними виконавцями за реалізацію та виконання заходів зазначеної Цільової програми протягом 2015 – 2017 років були Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та Департамент інформаційно-комунікаційних технологій (з липня 2017 року). Відмічається, що Департамент інформаційно-комунікаційних технологій утворено відповідно до рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №857/857, шляхом виділу Управління інформаційно-комунікаційних технологій та захисту інформації з Апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Департамент інформаційно-комунікаційних технологій є правонаступником в частині відповідного майна, прав та обов’язків Апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Співвиконавцями Цільової програми виступали підпорядковані Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій комунальні підприємства «Інформатика», «Київтелесервіс» та «ГІОЦ». На реалізацію та виконання заходів Цільової програми з бюджету міста Києва протягом 2015 – 2017 років планувалося залучити коштів у сумі 844,16 млн. гривень. Поряд з цим, слід зазначити, що фактично на реалізацію та виконання 55-ти заходів зазначеної Цільової програми з бюджету міста Києва протягом 2015 – 2017 років виділено коштів у сумі 702,93 млн. грн. (або 83% від планових обсягів фінансування), з яких - 689,53 млн. грн. (або 98%) спрямовано головними розпорядниками (Апаратом КМДА та Департаментом ІКТ) на фінансування програмних заходів, виконавцями яких виступали КП «Інформатика», СКП «Київтелесервіс» та КП «ГІОЦ». Зауважимо, що Департамент інформаційно-комунікаційних технологій, відповідно до покладених на нього завдань (п.4.8 Положення про Департамент), повинен здійснювати координацію та контроль діяльності підпорядкованих йому комунальних підприємств, а також, забезпечувати ефективне та цільове використання бюджетних коштів (п.4.36). В ході проведення аудиту, з метою надання оцінки ефективності здійснення Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій координації та контролю за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств, в частині виконання ними заходів міської цільової програми «Електронна столиця» та використання бюджетних коштів, виділених на їх реалізацію, аудиторами організовано та проведено зустрічні перевірки в КП «Інформатика», СКП «Київтелесервіс» та КП «ГІОЦ». При цьому, за результатами проведених зустрічних перевірок аудиторами встановлено ряд системних порушень та недоліків, допущених зазначеними комунальними підприємствами при організації та виконанні заходів Цільової програми, які негативним чином вплинули на ефективність її виконання та призвели до неефективного, нераціонального та зайвого використання бюджетних коштів. Відмічається, що загалом за результатами зустрічних перевірок підпорядкованих Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій комунальних підприємств (КП «Інформатика», СКП «Київтелесервіс» та КП «ГІОЦ») встановлено фінансових порушень та недоліків на загальну суму 253,8 млн. грн., з них призвели до втрат – 47,93 млн. грн. (в т.ч. втрати, які виникли внаслідок неефективних операцій – 30,25 млн. грн.), з ризиком втрат – 142,1 млн. грн. та без ризику втрат – 63,77 млн. гривень. Аналіз отриманої в ході аудиту інформації свідчить про необхідність здійснення Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій та підпорядкованими йому комунальними підприємствами ряду заходів спрямованих на налагодження системи внутрішнього контролю, усунення та недопущення виявлених аудиторами порушень і недоліків, що дозволить забезпечити оптимізацію витрат бюджетних коштів на реалізацію заходів комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019 – 2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 №461/6512. З метою поліпшення ситуації та усунення виявлених порушень, проблем та недоліків Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій та підпорядкованим йому комунальним підприємствам рекомендується: 1. КП «Інформатика»:  з метою підтвердження обсягів та вартості виконаних робіт по 23 створеним у 2017 році комплексним системам відеоспостереження, розглянути можливість щодо проведення незалежної експертизи розробленої проектно-кошторисної документації в державних або комунальних експертних організаціях;  вжити необхідних організаційних заходів щодо встановлення 29 комунікаційних терміналів (кнопок виклику аварійних служб), придбаних в рамках створення 14 комплексних систем відеоспостереження, на передбачених договорами та проектною документацією об’єктах систем;  вжити належних організаційно-правових заходів для відшкодування в повному обсязі завданих бюджету міста Києва фінансових втрат у сумі 72,67 тис. грн., які виникли внаслідок понесення зайвих витрат на виконання робіт з монтажу обладнання;  вжити належних організаційно-правових заходів для відшкодування в повному обсязі завданих бюджету міста Києва фінансових втрат у сумі 255,2 тис. грн., які виникли внаслідок понесення зайвих витрат на придбання обладнання (8 телекомунікаційних шаф та 13 джерел безперебійного живлення), в рамках створення комплексних систем відеоспостереження в Святошинському, Оболонському районі та на Броварському проспекті у місті Києві, та виконання робіт з його монтажу;  розробити та затвердити в КП «Інформатика» порядок здійснення контролю за використанням і збереженням створених комплексних систем відеоспостереження та окремих їх елементів, призначити відповідальних осіб за збереження обладнання встановленого на об’єктах створених систем;  провести інвентаризацію обладнання, встановленого на об’єктах створених комплексних системах відеоспостереження, та вжити заходів щодо нанесення на нього відповідних інвентарних номерів, які відповідають даним бухгалтерського обліку Підприємства;  вжити організаційно-правові заходи щодо відшкодування завданих бюджету міста Києва фінансових втрат у сумі 614,21 тис. грн., які виникли внаслідок завищення вартості проектних робіт зі створення комплексної системи відеоспостереження на бульв. Т.Шевченка (парна та непарна сторона);  наказом по Підприємству визначити посадову особу, відповідальну за перевірку обсягів та вартості будівельних і проектних робіт включених підрядними організаціями до проектно-кошторисної документації;  призначити відповідальну особу за проведення аналізу та моніторингу цін на обладнання та матеріали, які закуповуються КП «Інформатика» в рамках створення, оновлення, дооснащення та модернізації комплексної системи відеоспостереження міста Києва;  враховуючи результати зустрічної перевірки розглянути питання щодо корегування обсягів фінансування, які передбачені на реалізацію заходів комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019 – 2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 №461/6512, в частині обґрунтування розрахунку вартості обладнання необхідного для створення, дооснащення, оновлення та модернізації комплексної системи відеоспостереження міста Києва;  вжити організаційно-правові заходи щодо відшкодування завданих бюджету міста Києва фінансових втрат у сумі 259,79 тис. грн., які виникли внаслідок завищення вартості монтажних та пусконалагоджувальних робіт з встановлення мобільного комплексу засобів дистанційного відеоспостереження;  вжити організаційно-правових заходів щодо відшкодування завданих бюджету міста Києва фінансових втрат у сумі 2679,8 тис. грн., що виникли внаслідок прийняття і оплати КП «Інформатика» робіт з монтажу обладнання, які ТОВ «Інтелекшуал констракшн» фактично не виконувались;  КП «Інформатика» спільно з Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій створити комісію та в присутності спеціалістів Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту провести обстеження та інвентаризацію, прийнятої Підприємством від ТОВ «Інтелекшуал констракшн» за актами приймання-передачі від 28.12.2017 №3 та №4 комплексної кабельної мережі оптоволоконних ліній, що забезпечує захищений канал передачі даних з ЦОД;  призначити особу, відповідальну за утримання, експлуатацію і забезпечення працездатності кінцевих відеопристроїв, розташованих на об'єктах соціально-культурного призначення м. Києва;  розробити та впровадити ведення на Підприємстві журналу перевірок стану працездатності кінцевих відеопристроїв, розташованих на об'єктах соціально-культурного призначення міста Києва;  з метою забезпечення належної та повноцінної роботи інформаційних терміналів, вжити передбачених умовами договору від 31.10.2017 №18/17 організаційно-правових заходів щодо усунення виконавцем – ТОВ «Білінтех Україна» виявлених недоліків при виконанні/наданні робіт та послуг, пов’язаних зі встановленням 35 інфтерміналів. А також, вжити заходи щодо відшкодування виявлених фінансових порушень у сумі 748,04 тис. грн., які виникли внаслідок оплати робіт та послуг, що не були виконані зазначеною підрядною організацією;  вжити дієвих заходів щодо вирішення питання з передачі придбаних у 2016 році ноутбуків НР 250 G5 (W4N04EA) до структурних підрозділів КМДА;  вжити заходів для поновлення або отримання від компанії Microsoft, передбаченого ліцензійним договором від 02.12.2016 №ITF-189/12-16, акцептованого пакету документів Угоди «Open License Program», що містить умови, положення згідно яких КП «Інформатика» отримує право на використання програмного забезпечення корпорації Microsoft за програмою ліцензування OLP. При цьому, зазначений пакет документів повинен містити ліцензійні свідоцтва (сертифікати), які підтверджують надання Підприємству 1021 ліцензії на право користування програмним забезпеченням корпорації Microsoft, придбаної у 2016 році в ТОВ «Айті-Солюшнс»;  здійснити перерахунок зайво виплаченої працівнику Підприємства надбавки у сумі 1,07 тис. грн. та провести відповідне корегування нарахувань на заробітну плату у сумі 0,24 тис. грн.;  розробити та затвердити Наказ (Положення) про облікову політику, в якому зокрема визначити порядок збільшення первісної вартості основних засобів у разі понесення Підприємством витрат, визначених в п.8 П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 №92. 2. СКП «Київтелесервіс»:  розробити порядок організації контролю за виконанням робіт (наданням послуг) по заходам міської цільової програми «Електронна столиця», співвиконавцем яких визначено СКП «Київтелесервіс», які повинні відповідати технічному завданню, проектній, кошторисній та виконавчій документації;  в подальшому, під час виконання заходів міської цільової програми «Електронна столиця», при визначенні вартості виконаних обсягів робіт у відповідності до вимог ДСТУ, проводити взаєморозрахунки з підрядними організаціями за виконані роботи по об’єктах із створення телекомунікаційних мереж та систем, із застосуванням первинних облікових документів за встановленими державними стандартами України формами;  протокольним дорученням та/або наказом довести до працівників СКП «Київтелесервіс» обов’язковість застосування первинних облікових документів за встановленою державними стандартами України формою при визначенні вартості виконаних обсягів робіт та проведенні взаєморозрахунків з підрядними організаціями за виконані роботи по об’єктах створення (будівництва) мережевої інфраструктури КМДА та корпоративної мережі зв’язку;  розробити порядок організації контролю за складанням проектно-кошторисної документації (стадії «П» та «Р») по заходам міської цільової програми «Електронна столиця», співвиконавцем яких визначено СКП «Київтелесервіс», які повинні відповідати вимогам нормативно-технічній документації;  розглянути можливість здійснення самостійно оплати послуг за обслуговування наданих в користування ІР-адрес, або укласти договір з інтернет-провайдером в якості локального інтернет реєстратора, який володіє блоками ІР-адрес для реалізації іншим користувачам;  здійснити організаційні заходи щодо належного оформлення позитивних експертиз змістовної частини етапів створення автоматизованих інформаційно-телекомунікаційних систем КМДА;  розглянути можливість щодо здійснення заходів по процедурі списання демонтованого телекомунікаційного обладнання в кількості 48 од. вартістю 6942,3 тис. грн., яке не придатне для використання в господарській діяльності підприємства, з урахуванням вимог Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.07.2015 №816/3391. 3. КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр»:  КП «ГІОЦ» спільно з Департаментом інформаційно-телекомунікаційних технологій вжити організаційно-правові заходи щодо забезпечення виготовлення документів необхідних для впровадження програмних продуктів в промислову експлуатацію в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), підприємствах, установах та організаціях, що належать територіальній громаді м. Києва, згідно з їхніми функціональними обов’язками;  забезпечити достовірність відображення в бухгалтерському обліку балансової вартості нематеріальних активів, які не впроваджені в промислову експлуатацію в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), підприємствах, установах та організаціях, що належать територіальній громаді міста Києва, згідно з їх функціональними обов’язками та сум нарахованої амортизації;  вжити відповідні організаційно-правові заходи для вирішення питання щодо оформлення та закріплення майнових прав на вихідне програмне забезпечення та на модернізоване програмне забезпечення ІС (ІТС) за однією юридичною особою;  вжити необхідних організаційно-правових заходів для передачі комп’ютерної техніки, придбаної КП «ГІОЦ» на виконання п.1.7 заходів Програми, на баланс медичних закладів охорони здоров’я м. Києва;  КП «ГІОЦ» спільно з Департаментом інформаційно-телекомунікаційних технологій вжити заходи щодо визначення потреби медичних закладів охорони здоров’я міста Києва в необхідності профільного програмного забезпечення з метою адаптації ІАС «еРецепт» до потреб користувачів та встановити відповідальну особу за проведення аналізу нормативно-правової бази в частині розробки та реалізації проектів загальнодержавних медичних програм, з метою недопущення неефективного використання коштів міського бюджету;  вжити організаційно-правових заходів для проведення державної реєстрації договорів, які стосуються прав автора на розроблені (передані) програмні продукти. 4. Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій:  взяти на контроль стан врахування рекомендацій, наданих аудиторами за результатами проведених зустрічних перевірок в підпорядкованих Депратаменту ІКТ комунальних підприємств (КП «Інформатика», СКП «Київтелесервіс», КП «ГІОЦ»);  розглянути питання щодо зміни менеджменту на підпорядкованих Департаменту ІКТ комунальних підприємствах, на яких аудиторами виявлено чисельні порушення та недоліки;  за результатами аналізу допущених порушень та недоліків, що детально наведені в картках аудиторських знахідок, притягнути до відповідальності винних осіб.
Примітки:

File Attachment Icon
АЗ ДІКТ остат.pdf
File Attachment Icon
План заходів.pdf