Дата створення запису: 12/23/2016
Об'ект перевірки
Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна
Орган що здійснював перевірку:
Самостійна перевірка
Підстава для перевірки:Тип (вид, напрям) перевірки:
розпорядження КМДА про обов'язковий аудит річної звітностіФінансовий аудит та аудит відповідності
Тема перевірки:
Підтвердження достовірності річної звітності підприємства
Період що перевірявся:Дата здійснення перевірки:
З 01.01.2015 По 31.12.2015 З 01.03.2016 По 09.03.2016
Реквізити узагальнюючого документа:
Дата:Номер:
09.03.2016 б\н
Резюме за результатами перевірки:
Відповідає данним фінансового звіту
Примітки:
Рекомендації та заходи реагування  

File Attachment Icon
Z-БТИ-испр.pdf