Дата створення запису: 02/24/2017
Об'ект перевірки
Комунальне некомерційне підприємство
Орган що здійснював перевірку:
Самостійна перевірка
Підстава для перевірки:Тип (вид, напрям) перевірки:
Договір б/н від 14.02.2017Фінансовий аудит та аудит відповідності
Тема перевірки:
Виконання аудиторських процедур щодо засад та порядку ведення бух. обліку, формування собівартості послуг і складання фін. звітності за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 на предмет відсутності суттєвого викривлення.
Період що перевірявся:Дата здійснення перевірки:
З 01.01.2016 По 31.12.2016 З 14.02.2017 По 17.02.2017
Реквізити узагальнюючого документа:
Дата:Номер:
16.02.2017 1
Резюме за результатами перевірки:
Незалежна аудиторська фірма "Аудитсервіс" підтверджує, що фін. звіт відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та обраним засадам облікової політики підприємства і достовірно відображає його фін. стан на 31.12.2016 року.
Примітки:

File Attachment Icon
АУДИТ ЗВІТ.pdf