Дата створення запису: 10/29/2018
Об'ект перевірки
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Орган що здійснював перевірку:
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту
Підстава для перевірки:Тип (вид, напрям) перевірки:
п. 4 протоколу №1 розширеного засідання колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.02.2018, п.11 Плану роботи Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту на I півріччя 2018 року, Порядок здійснення внутрішнього фінансового контролю розпорядниками бюджетних коштів підзвітними та підконтрольними виконавчому органу Київської міської ради (КМДА), затверджений розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 10.08.2007 №1042, Положення про Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), затверджене рішенням Київської міської ради від 18.09.2014 №151/151. Аудит відповідності
Тема перевірки:
оцінка діяльності Голосіївської РДА, її структурних підрозділів, підпорядкованих підприємств, установ (замовників робіт з капітального ремонту та капітального будівництва об’єктів житлового та нежитлового фонду) щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, в частині проведення ремонтно-будівельних та проектно-вишукувальних робіт, зокрема формування і виконання кошторисної документації, складання актів виконаних робіт, укладання, внесення змін та виконання договорів підряду, контролю за якістю ремонтних робіт, розробка рекомендацій та пропозицій, направлених на виконання програми та мінімізацію ризиків та інше.
Період що перевірявся:Дата здійснення перевірки:
З 01.01.2017 По 31.12.2017 З 14.03.2018 По 25.04.2018
Реквізити узагальнюючого документа:
Дата:Номер:
27.06.2018 070-5-13/44
Резюме за результатами перевірки:
В ході аудиту оцінювалась діяльність Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, її структурних підрозділів, підпорядкованих підприємств, установ (замовників робіт з капітального ремонту та капітального будівництва об’єктів житлового та нежитлового фонду) щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київради від 12.12.2016 №553/1557, в частині проведення ремонтно-будівельних та проектно-вишукувальних робіт тощо. Виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік в частині проведення капітальних ремонтів та капітального будівництва об’єктів на території Голосіївської РДА, відповідно до вивчених документів, здійснено на 85,5% від затверджених асигнувань, що становить 126,75 млн грн, з них капітальних вкладень на 80,9% або 20,35 млн грн та капітальних ремонтів на 86,4% або 106,39 млн гривень. Для виконання робіт з проектування, капітального ремонту, будівництва та реконструкції об’єктів на території Голосіївського району в 2017 році, за договорами підряду, замовниками робіт було залучено 50 підрядних організацій. Найбільш питому вагу за обсягом фінансування та освоєння коштів з виконання ремонтно-будівельних та проектних робіт займають наступні підрядні організації: ТОВ «Спецвогнеізоляція» -12%, або 14,45 млн грн (20 договорів підряду), ПП «Проект-Актів» - 11% або 13,6 млн грн (51 договір підряду), ТОВ «МК «Столиця» - 6%, або 7,7 млн грн (2 договори підряду), ТОВ «Алекс ОСТ» - 5% або 6,8 млн грн (19 договорів підряду), ТОВ «Аван ВК» - 5% або 6,3 млн грн (9 договорів підряду). При цьому, слід відмітити, що близько 47% фінансування виконаних підрядних робіт з капітального ремонту здійснено в грудні 2017 року, з них по 45 договорах підряду, укладених в зазначеному періоді на суму 20,0 млн. гривень. До того ж, по 2 договорам підряду з проведення капітального ремонту (заміна вікон) в житлових будинках, акти виконаних робіт складені на наступний банківський день після укладення цих договорів (27.12.2017) на суму 99,2 тис. гривень. Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт, в ході аудиту встановлені системні порушення та окремі недоліки допущені учасниками будівництва на етапах визначення вартості робіт та їх виконання з капітального ремонту об’єктів житлового та нежитлового фонду, що призвели до фінансових порушень на загальну суму 4,7 млн грн, в результаті чого завдано втрат бюджету міста Києва в сумі 0,9 млн грн, неефективно використано 0,8 млн грн, спричинено ризик втрат 3,1 млн грн та виявлено інші недоліки, що свідчить про недієвість здійснення технічного нагляду, неналежне виконання договірних зобов’язань на стадії взаєморозрахунків за виконані роботи та недостатню роботу замовників на стадії складання інвесторської кошторисної документації, що негатавно впливає на ефективність виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва. По результатах аудиту рекомендується:  вжити заходи щодо відшкодування виявлених фінансових порушень;  визначити посадову особу, відповідальну за: - проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів виробів та конструкцій під час визначення прямих витрат при складанні інвесторської кошторисної документації; - визначенням предметів закупівлі, в частині виконання проектних, будівельних та ремонтних робіт, відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»; - правильністю складання фінансової та казначейської звітності, здійсненням заходів по передачі вартості капітальних інвестицій з капітального ремонту об’єктів структурним підрозділам Голосіївської РДА;  розробити порядок організації виконання робіт та контролю за якістю робіт і матеріальних ресурсів під час виконання капітальних ремонтів, будівництва, реконструкцій та реставрацій.  в подальшому в договорах підряду на проведення капітальних ремонтів передбачати правові наслідки та норми застосування господарських санкцій за невиконання/несвоєчасне виконання взятих зобов'язань за договорами підряду (днів прострочення виконання) в сумарному чи відсотковому співвідношенні.  притягнути до відповідальності, згідно вимог чинного законодавства, відповідних посадових осіб причетних до виявлених порушень тощо.
Примітки:

File Attachment Icon
Аудитзвіт Голосієво 27.06.18.pdf