Будь ласка, вказуйте суми в тисячах гривень
Останній аудит Державної аудиторської служби (дата висновку) з 01.01.201515.08.2014 Дата останнього висновку, звіту, акту
Бюджетні призначення (асигнування) фактично отриманіФорма 2Д, №2м, №4-3д, №4-3м (колонка "Надійшло коштів за звітний період")
2015: 18395.4
2016: 21929.1
2017: 35600
Бюджетні асигнування по видатках на «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм»Форма 2Д, №2м, №4-3д, №4-3м (колонка "Надійшло коштів за звітний період")
2015: 18395.4
2016: 21929.1
2017: 35600
Бюджетні асигнування на «Капітальні видатки»Форма 2Д, №2м, №4-3д, №4-3м (колонка "Надійшло коштів за звітний період")
2015: 58.5
2016: 427.5
2017: 43
Вартість закупівель проведених згідно ЗУ "Про публічні закупівлі" (фактично сплачено)2017: 780Сума фактично сплачена (фактично надано послуг)
Вартість "допорогових" закупівель (фактично сплачено)2017: 2642Сума фактично сплачена (фактично надано послуг)
Зменшення вартості необоротних активів (продано, безоплатно передано, списано як непридатні тощо), первісна вартість вибуття
2015: 103.0
2016: 11.3
2017: 26
Кредиторська заборгованість31.12.2017: 352Форма №7д, №7м
Дебіторська заборгованість31.12.2017: 1Форма №7д, №7м
Власні надходження (надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень, інших надходжень спеціального фонду)Форма №4-3д, №4-3м (колонка "Надійшло коштів за звітний період")
2015: 268.6
2016: 371.9
2017: 521
Інформація щодо суми ймовірної матеріальної шкоди (збитків) від правоохоронних органів, Державної аудиторської служби, інших джерелз 01.01.2017: