Будь ласка, вказуйте суми в тисячах гривень
Остання ревізія Держфінінспекції / Державної аудиторської служби (дата висновку)15.08.2014 Дата останнього висновку, звіту, акту
Останній внутрішній аудит (дата висновку)01.04.2016 Дата останнього висновку, звіту, акту Департамиенту внутрішнього фінансоавого контролю та аудиту або структурного підрозділу з проведення внутрішнього аудиту
Бюджетні призначення (асигнування) фактично отримані2014: 17201.4Форма 2Д, №2м, №4-3д, №4-3м (колонка "Надійшло коштів за звітний період")
2015: 18395.4
2016: 21929.1
Бюджетні асигнування по видатках на «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм»2014: 17201.4Форма 2Д, №2м, №4-3д, №4-3м (колонка "Надійшло коштів за звітний період")
2015: 18395.4
2016: 21929.1
Бюджетні асигнування по видатках на «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар; оплату послуг (крім комунальних); видатки та заходи спеціального призначення»2014: 0.0Форма 2Д, №2м, №4-3д, №4-3м (колонка "Надійшло коштів за звітний період")
2015: 0.0
2016:
Бюджетні асигнування на «Капітальні видатки»2014: Форма 2Д, №2м, №4-3д, №4-3м (колонка "Надійшло коштів за звітний період")
2015: 58.5
2016: 427.5
Державні закупівлі за переговорною процедурою (в одного учасника) (крім закупівель комунальних послуг) (сума за договорами)2016: Сума фактично сплачена (фактично надано послуг)
Вартість закупівель укладених за конкурсом (згідно ЗУ "Про здійснення державних закупівель") (сума за договорами)2016: Сума фактично сплачена (фактично надано послуг)
Вартість "допорогових" закупівель (сума за договорами)2016: Сума фактично сплачена (фактично надано послуг)
Державні закупівлі у суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб2014: 0.0За сумою договору від 1000 грн.
2015: 0.0
2016: 0.0
Первісна вартість основних засобів31.12.2016: 24686.7Форма №1 "Баланс"
Зменшення вартості необоротних активів (продано, безоплатно передано, списано як непридатні тощо), первісна вартість вибуття2014: 202.8
2015: 103.0
2016: 11.3
Кредиторська заборгованість31.12.2016: 133.4Форма №7д, №7м
Дебіторська заборгованість31.12.2016: 23.9Форма №7д, №7м
Власні надходження (надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень, інших надходжень спеціального фонду)2014: 273.9Форма №4-3д, №4-3м (колонка "Надійшло коштів за звітний період")
2015: 268.6
2016: 371.9
Інформація від правоохоронних органів щодо суми ймовірної матеріальної шкоди (збитків) та (або) взаємовідносин з суб‘єктами господарювання з ознаками фіктивностіз 01.01.2015:
Інформація з інших зовнішніх джерел щодо суми ймовірної матеріальної шкоди (збитків)з 01.01.2015:
Інформація від Державної аудиторської служби або Рахункової палати та щодо суми ймовірної матеріальної шкоди (збитків)з 01.01.2015:
Останній період, охоплений контрольним заходом у плановому порядкуз 01.01.2015:
Примітка
Обґрунтування наявних на об’єкті ризиків допущення фінансових порушень (в т.ч. підстава для включення в План: доручення, власна ініціатива, звернення)