Дата створення запису: 07/06/2017
Об'ект перевірки
Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна
Орган що здійснював перевірку:
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту
Підстава для перевірки:Тип (вид, напрям) перевірки:
доручення Київського міського голови Кличка В.В. від 28.02.2017 №6715Фінансовий аудит та аудит відповідності
Тема перевірки:
оцінка діяльності підприємства щодо законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань підприємства
Період що перевірявся:Дата здійснення перевірки:
З 01.01.2015 По 31.03.2017 З 09.03.2017 По 22.05.2017
Реквізити узагальнюючого документа:
Дата:Номер:
27.06.2017 070-5-13/30
Резюме за результатами перевірки:
Результати аудиту ефективності засвідчили наявність ризиків в процесах надання послуг громаді м. Києва, допущених менеджментом КП БТІ через недосконалість (фактичну відсутність) системи внутрішнього контролю. Враховуючи специфіку діяльності КП БТІ, в рамках виконання якої підприємством монопольно здійснювались всі операції з нерухомим майном м. Києва, починаючи з 1951 року аж до 2013 року, на даний час дане комунальне підприємство є власником унікальних архівів правових актів, інвентаризаційних справ та технічної документації. Під час оцінки системи внутрішнього контролю КП БТІ щодо можливості зловживань у використанні відповідної інформації про нерухоме майно та інших ризиків, які негативно впливають на виконання функцій КП БТІ, можна надати негативні висновки.
Примітки:

File Attachment Icon
1 АУДИТ БТІ пидписан.pdf